MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

1. Zákon mentalizmu
„Absolutno je mysl.
Vesmír v sobě zahrnuje duševní podstatu.“
Kybalion
 
Tento zákon vyjadřuje pravdu, že „vše je mysl“.

Popisuje, že absolutno (tedy skutečná realita, která se nachází za vnějšími tvary a formami, jež známe jako hmotný vesmír, život, materii či energii, zkrátka vše, co vnímáme zevními smysly) je duch, jenž je sám o sobě nepoznatelný a nedefinovaný a nedefinovatelný, ale který lze považovat za univerzální, nekonečnou a živou mysl.

 
Tento zákon rovněž objasňuje, že celý svět tvarů či vesmír je jednoduše duševním výtvorem absolutna a řídí se zákony stvořených věcí. Ukazuje, že vesmír jako celek i jeho součásti existují v mysli absolutna, v mysli, v níž se nacházíme, pohybujeme a žijeme.
 
Díky tomu, že tento zákon vymezuje podstatu vesmíru jako duševní, můžeme s jeho pomocí snadno vysvětlit nejrůznější duševní a paranormální jevy, které vydatně přitahují pozornost široké veřejnosti a jež jsou bez tohoto vysvětlení nepochopitelné a vzpírají se vědeckému zkoumání.
 
Pochopení tohoto velikého hermetického zákona mentalizmu umožňuje každému jedinci, aby porozuměl zákonitostem duševního vesmíru a využíval je ve svůj prospěch a pokrok. Student hermetizmu může duševní zákony aplikovat inteligentně místo toho, aby je používal neorganizovaně a chaoticky. Drží-li student ve svých rukou univerzální klíč, může odemknout řadu bran duševního a paranormálního chrámu poznání a vstoupit do něj svobodně a s rozumem.
 
Tento zákon objasňuje skutečnou podstatu energie, síly a hmoty a rovněž uvádí, z jakého důvodu a jakým způsobem podléhají ovládání myslí.
 
Jeden z dávných hermetických mistrů před dlouhou dobou napsal: „Ten, kdo pochopil pravdu o duševní podstatě vesmíru, velmi pokročil na stezce k mistrovství.“ Tato slova platí dnes stejně jako v době, kdy byla napsána poprvé. Dosáhnout mistrovství bez tohoto univerzálního klíče je nemožné. Bez jeho vlastnictví by student jen nadarmo bušil na řadu chrámových dveří.
„Pod a za vesmírem, jenž podléhá času, prostoru a změnám, se nachází skutečná realita – základní pravda.“
 
Kybalion
29.jpg
Vše je mysl, Vesmír je mentální
 
* Myšlenky jsou energie a projevují se jako věci.
* Myšlenky vynikají nad hmotou, hmota jsou myšlenky v rozdílné hustotě.
* Myšlenky přitahují nebo odpuzují jiné myšlenky, stejně jako hmota, která se projeví dříve nebo později v závislosti na čistotě tvých myšlenek.
* Lokální a všeobecná mysl je propojená, negativa mají sklon projevit se častěji než pozitiva.
* Dej pozor na to, nač myslíš, můžeš to dostat!
Ráj srdce
 
Sestavuji aktuální kalendář ...


Opište prosím kontrolní kód "4716"
CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one