MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Aura
 
aura.jpg

Aura každého člověka je naprosto jedinečná a výjimečná. Obsahuje informace o tělesném a duševním stavu bytosti, kterou obklopuje. Její vzhled se neustále mění v závislosti na momentálním zdravotním stavu a náladě daného člověka. Mívá různou barvu podle povahy a sklonů jedince. Aura se skládá ze 7 energetických vrstev (jemněhmotných aurických těl).

Aura je neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé i neživé.

Aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé jeho buňky a odrazem všech jemných životních energií. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje nás mentální, psychický a duchovní stav.


Naše tělo je vlastně ve své podstatě energetickým systémem.

Tělo energii přebírá, mění ji a používá k různým účelům. Tak jak je námi energie přijímána a v nás probouzena, začíná vyzařovat z naše fyzického těla. Tato energie, která obklopuje naše tělo je nazývána aurický obal. Zabraňuje vstupu negativním energiím a brání energetickým únikům.


V auře se odráží všechno, co prožíváme, stejně tak co jsme prožili v minulosti.

Pokud naše aura zeslábne, můžeme se stát snadnou kořistí okultního útoku. Zpevněním své aury se chráníme před negativní magií a zlepšujeme svůj pocit dobré pohody. Proto je nutné, aby se každý naučil rozpoznávat svá zranitelná místa, rozpoznat, kdy nadměrně používá množství energie a jaké je pravděpodobné místo úniku. Je třeba se naučit, jak energii znovu doplňovat, než se vyčerpá do té míry, že její nedostatek projeví jako nemoc.


Pokud nevyužíváme své energie v plném rozsahu, neděláme-li to pak náš strom života, přestává růst.

My v důsledku toho máme menší odolnost vůči negativním vlivům, které nám škodí a nedostává se nám energie, aby jsme mohli vykonávat, to co v životě potřebujeme a po čem toužíme. V podstatě jsme dovolili své energii uniknout z našeho energetického pole, a tak došlo k poranění aury. K poranění aury může také přispět další faktory, jako jsou drogy, alkohol (ve velkém množství), stres, kouření, duševní a citové trauma (např. rozvod, rozchod, úmrtí v rodině,....) .


Aura je vejčitého tvaru, který se přizpůsobuje obrysu našeho fyzického těla,

avšak naše tělo přesahuje zhruba o 10 až 15 u někoho dokonce až 30 cm. Je tvořena našimi jemnohmotnými těly. V roce 1958 baron Karl von Reichenbach, tvrdil, že objevil určité vyzařování vycházejí z magnetů, kamenů, krystalů, rostlin, zvířat, které vidí někteří lidé, jenž mají senzitivní schopnosti. V roce 1911 dr. Walter Kilner vymyslel způsob, jak zviditelnit toto záření.
AURA
AURA

Éterické tělo

je vzdáleno 1-5 cm od povrchu fyzického těla. Má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům, a také se v této části aury projeví příznaky nemoci ještě dříve, než se nemoc přesune do fyzického těla. Éterické tělo působí jako prostředník mezi fyzickým tělem a dalšími vibračními poli.

Emocionální tělo

si můžeme představit, jako barevné obláčky vzdálené 2,5 - 8 cm od povrchu těla. V tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Jsou v něm uložené všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho, jak prožíváme své vlastní pocity.

Mentální tělo

je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí předchozích těl. Jeho vzdálenost od těla je 7,5 - 20 cm. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé tak i nevědomé a částečně i zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy. Do této oblasti patří též vnímání tělesných smyslů. Rozsah vibrací mentálního těla obsahuje nižší a vyšší frekvence. Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Vyšší frekvence poukazují na příjem energií, které k nám přicházejí z duchovní roviny, projevují se intuicí, vycitováním stavu věci nebo vnuknutím. Tyto energie jsou mnohdy v přímém rozporu s racionálním myšlením.

Astrální tělo

má přímý vztah k temeni a srdeční čakře. Rozprostírá se ve vzdálenosti 20 - 40 cm. Je to pastelovější, zářivě jemná energie v podobě obláčků pestrého světla. Je rozdělena na dvě úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň příjmu nahoře. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Dochází ke ztrátě či odložení nižšího ega. V tomto těle se nachází první duchovní práh.

Éterické negativní tělo

má spojení s krční čakrou. Vzdálenost je 30 - 60 cm od fyzického těla. V tomto těle je potenciál k dalšímu vývoji a také ovlivňuje všechna předešlá těla. Je to tělo Karmy - to znamená, že je to vše, co si člověk přinesl s sebou do oblasti tohoto světa. V tomto těle se nachází druhý duchovní práh.

Nebeské tělo

jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Vzdálenost od fyzického těla je 45 až 60 - 80 cm. Zde je již, v duchovní rovině vývoje jedince, překonaný moment mezi zlem a dobrem ve svém vlastním bytí. V tomto těle se nachází třetí duchovní práh.

Kéterické tělo

nebo také kauzální, dosahuje vzdálenosti 75 - 90 až 105 cm od povrchu fyzického těla. Můžeme si ho představit jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Je to v podstatě ochranný obal člověka, zároveň je toto tělo ukazatelem duchovní zralosti člověka.

Ráj srdce


Sestavuji aktuální kalendář ...


Opište prosím kontrolní kód "3687"
CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one