„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

7 hermetických zákonů


7 HERMETICKÝCH ZÁKONŮ
h.jpg
„Sedm je zákonů pravdy.
Ten, kdo je zná, vlastní magický klíč,
pod jehož dotekem se rozletí všechny
chrámové brány dokořán.“
Kybalion
Ze starého Egypta vzešlo hlavní ezoterické a okultní učení, které již po několik tisíciletí velmi silně ovlivňuje filozofie všech ras a národů. V Egyptě, domovině pyramid a sfingy, se zrodila skrytá moudrost a mystická nauka. Z jeho tajných učení čerpaly všechny národy. Indie, Persie, Chaldea, Médea, Japonsko, Čína, Asýrie, antické Řecko a Řím i další starověké země zplna hrdla využívaly hojnosti vědomostí, již hierofanti a mistři země Isis bez jakéhokoli omezení poskytovali lidem, již byli připravení pít z hluboké studnice mystických a okultních tradic, již vyhloubili vůdčí osobnosti starobylé země.
Ve starověkém Egyptě sídlili slavní adepti a mistři, jejichž velikost nikdy nikdo nepřekonal a jen velmi málo lidí se jim v průběhu dlouhých staletí, jež uplynula od smrti Herma, vyrovnalo. V Egyptě se nacházela největší mystická lóže. Dveře egyptských chrámů se otevíraly neofytům, kteří se posléze jako hierofanti, adepti a mistři vydali do čtyř koutů země s cenným poznáním, jež byli s dychtivostí a ochotou nachystáni předat lidem, kteří na ně byli zralí.
„Ústa moudrosti promluví jen k chápajícím uším.“
Kybalion
 
 
Mezi těmito mistry starobylého Egypta byl jeden, který se jmenoval Hermes Trismegistros (což znamená „třikrát veliký“). Přebýval v Egyptě na počátku jeho éry. Stal se otcem okultní moudrosti, zakladatelem astrologie a objevitelem alchymie. V letech, jež následovala po Hermově odchodu z této životní úrovně, si ho Egypťané zbožštili a učinilo z něj jednoho ze svých bohů, kterého pojmenovali Thóth „Písař boží“. Později ho do panteonu svých bohů zařadili i obyvatelé starověkého Řecka. Nazvali ho Hermes – bůh moudrosti.
Dokonce i dnes používáme výraz „hermetický“ ve smyslu „tajný“, neprodyšně uzavřený, aby nic neuniklo. Znamená to, že stoupenci Herma své učení vždy udržovali v tajnosti. Tato politika opatrného šíření pravdy je pro hermetiky typická odjakživa a platí i dnes. V každé době však žilo několik věrných duší, které udržovaly plamen ryzí nauky naživu, pozorně o něj pečovaly a nedovolily, aby uhasnul. Díky těmto vytrvalým srdcím a neohroženým duším je pravda stále s námi. Není ji však možné nalézt v knihách, žádná kniha se o ni nijak podrobně nezmiňuje. Pravda byla odjakživa předávána ústně z mistra na studenta, ze zasvěcence na hierofanta. Byla- li někdy zachycena na papír, její význam byl zakódován do alchymických a astrologických termínů, které dokázali rozluštit jen ti, kdo vlastnili klíč.
Tento postup byl nutný kvůli perzekucím středověkých teologů, kteří tajnou nauku potírali mečem a ohněm, hranicemi, šibenicemi a kříži. Dokonce i dnes existuje na téma hermetické filozofie jen několik spolehlivých knih, třebaže se na ně odvolává nespočet děl o různých oblastech okultizmu. A přesto hermetická filozofie představuje jediný univerzální klíč, který otevírá všechny brány k okultním vědám!
„Tam, kam dopadnou kroky Mistra, nastraží lidé, již jsou jeho nauku schopni přijmout, pečlivě uši.“
Kybalion
V raných dobách existoval soubor základních hermetických principů, jenž se předával z učitele na žáka a byl znám jako Kybalion. Přesný význam tohoto slova se vytratil již před několika stovkami let. Učení jako takové však bylo předáváno, jak se zmiňuji výše, ústně. Pravidla této nauky nebyla nikdy sepsána nebo vytištěna. Šlo o pouhý soubor zásad, axiomů a předpisů, jimž nemohl porozumět nikdo zvenčí, nicméně neofyté, kterým byly tyto zásady, axiomy a přesvědčení vysvětleny hermetickými zasvěcenci a učenci, byly chápány bez problémů.
Toto učení tvořilo základní principy umění hermetické alchymie, které se spíše zaobíralo ovládnutí duševních sil než přeměnou chemických prvků. Alchymisté transmutovali duševní vibrace, a nikoliv kovy. Mýty o kameni mudrců, který dokáže přeměnit jakýkoliv kov ve zlato, byly jen alegorií, jež se vztahovala k hermetické filozofii.
„Jsou-li uši studenta zralé slyšet, objeví se ústa, která je naplní moudrostí.“
 
Kybalion
 
29.jpg
Toto je sedm hermetických zákonů, na nichž je vystavena celá hermetická filozofie:
 
1. Zákon mentalizmu - Všechno je mysl; Vesmír je mentální.
 
2. Zákon shodnosti - Jak nahoře, tak dole; jak dole, tak nahoře.
 
3. Zákon vibrací - Nic nespočívá v klidu; vše se hýbe, vše se vlní.
 
4. Zákon polarity - Vše je duální, vše má póly; vše má svou dvojici protikladů, podobné a nepodobné je totéž; protiklady jsou ve své podstatě totožné, ale liší se jen stupněm; krajnosti se setkávají; všechny pravdy jsou jen polopravdami; všechny paradoxy je možno uvést v soulad.
 
5. Zákon rytmu - Vše plyne, ven a dovnitř; všechno má svůj příliv a odliv; všechno se zvedá a zase padá; ve všem se projevuje kyvadlový pohyb; míra, v jaké se kyvadlo vychýlí doprava, odpovídá míře, v jaké se vychýlí doleva; rytmus se vyrovnává.
 

6. Zákon příčiny a následku - Každá příčina má svůj následek, každý následek má svou příčinu; všechno se děje podle zákona; náhoda je pouze označení pro nerozpoznaný zákon; existuje mnoho rovin kauzality, ale nic se nevymyká zákonu.
 
7. Zákon pohlaví - Rod je ve všem, všechno má svůj mužský a svůj ženský princip; rod se projevuje na všech rovinách.
Ráj srdce
 


https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one