„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

1. Zákon mentalizmu
„Absolutno je mysl.
Vesmír v sobě zahrnuje duševní podstatu.“
Kybalion
 
Tento zákon vyjadřuje pravdu, že „vše je mysl“.

Popisuje, že absolutno (tedy skutečná realita, která se nachází za vnějšími tvary a formami, jež známe jako hmotný vesmír, život, materii či energii, zkrátka vše, co vnímáme zevními smysly) je duch, jenž je sám o sobě nepoznatelný a nedefinovaný a nedefinovatelný, ale který lze považovat za univerzální, nekonečnou a živou mysl.

 
Tento zákon rovněž objasňuje, že celý svět tvarů či vesmír je jednoduše duševním výtvorem absolutna a řídí se zákony stvořených věcí. Ukazuje, že vesmír jako celek i jeho součásti existují v mysli absolutna, v mysli, v níž se nacházíme, pohybujeme a žijeme.
 
Díky tomu, že tento zákon vymezuje podstatu vesmíru jako duševní, můžeme s jeho pomocí snadno vysvětlit nejrůznější duševní a paranormální jevy, které vydatně přitahují pozornost široké veřejnosti a jež jsou bez tohoto vysvětlení nepochopitelné a vzpírají se vědeckému zkoumání.
 
Pochopení tohoto velikého hermetického zákona mentalizmu umožňuje každému jedinci, aby porozuměl zákonitostem duševního vesmíru a využíval je ve svůj prospěch a pokrok. Student hermetizmu může duševní zákony aplikovat inteligentně místo toho, aby je používal neorganizovaně a chaoticky. Drží-li student ve svých rukou univerzální klíč, může odemknout řadu bran duševního a paranormálního chrámu poznání a vstoupit do něj svobodně a s rozumem.
 
Tento zákon objasňuje skutečnou podstatu energie, síly a hmoty a rovněž uvádí, z jakého důvodu a jakým způsobem podléhají ovládání myslí.
 
Jeden z dávných hermetických mistrů před dlouhou dobou napsal: „Ten, kdo pochopil pravdu o duševní podstatě vesmíru, velmi pokročil na stezce k mistrovství.“ Tato slova platí dnes stejně jako v době, kdy byla napsána poprvé. Dosáhnout mistrovství bez tohoto univerzálního klíče je nemožné. Bez jeho vlastnictví by student jen nadarmo bušil na řadu chrámových dveří.
„Pod a za vesmírem, jenž podléhá času, prostoru a změnám, se nachází skutečná realita – základní pravda.“
 
Kybalion
29.jpg
Vše je mysl, Vesmír je mentální
 
* Myšlenky jsou energie a projevují se jako věci.
* Myšlenky vynikají nad hmotou, hmota jsou myšlenky v rozdílné hustotě.
* Myšlenky přitahují nebo odpuzují jiné myšlenky, stejně jako hmota, která se projeví dříve nebo později v závislosti na čistotě tvých myšlenek.
* Lokální a všeobecná mysl je propojená, negativa mají sklon projevit se častěji než pozitiva.
* Dej pozor na to, nač myslíš, můžeš to dostat!
Ráj srdce
 


https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one