„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Zákon příčiny a následku
„Každá příčina má svůj následek
a každý následek má svou příčinu.
Vše se děje v souladu se zákonem.
Náhoda je jen nerozpoznaný zákon.
Existuje mnoho kauzálních plání,
ale zákon nic neobejde.“
 
Kybalion
Tento zákon objasňuje skutečnost, že každý následek má svou příčinu a každá příčina má svůj následek. Vyjadřuje, že „vše se děje podle zákona“, že se nic „neděje náhodou“, že nic takového jako náhoda neexistuje a že i když existují různé úrovně příčin a následků, z nichž ty vyšší ovládají nižší, nic se působení tohoto zákona nemůže zcela vymanit.
 
Hermetikové ovládají umění a metody, jak se do určité míry povznést nad běžnou úroveň příčiny a následku. Tím, že se duševně povznesou na vyšší úroveň, stanou se spíše těmi, kdo tvoří příčiny, než těmi, kdo nesou následky.
 
Obyčejní lidé jsou unášeni proudem, ovlivňováni prostředím a podléhají vůli a tužbám silnějších jedinců. Dědičnost, sugesce a další vnější příčiny jimi pohybují na šachovnici života jako pěšci. Mistři, již se povznesli na vyšší úroveň, oproti tomu ovládají svou náladu, povahu, vlastnosti, síly i prostředí, které je obklopuje. Místo pěšců jsou těmi, kdo jimi posunuje. Pomáhají hrát hru života místo toho, aby jimi bylo hráno a pohybováno tak, jak si jiní lidé a vnější prostředí usmyslí. Nejsou nástroji tohoto zákona, ale využívají jej.
 
V tomto výroku se nachází koncentrované bohatství hermetického poznání – kdo umí číst, čti!
29.jpg
Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu - vše se děje podle zákona
 
* Je možné pojmenovat zákon, ale ne ho poznat.
* Je mnoho záměrů z příčiny, ale nic neunikne zákonům vesmíru.
* To, o čem přemýšlíte, je příčina, co tím přivodíte je následek (vztahuje se k zákonu přitahování protikladů, k zákonu reciproce a zákonu kompenzace).

 
Ráj srdce
 


https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one