„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Aura
 
aura.jpg

Aura každého člověka je naprosto jedinečná a výjimečná. Obsahuje informace o tělesném a duševním stavu bytosti, kterou obklopuje. Její vzhled se neustále mění v závislosti na momentálním zdravotním stavu a náladě daného člověka. Mívá různou barvu podle povahy a sklonů jedince. Aura se skládá ze 7 energetických vrstev (jemněhmotných aurických těl).

Aura je neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé i neživé.

Aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé jeho buňky a odrazem všech jemných životních energií. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje nás mentální, psychický a duchovní stav.


Naše tělo je vlastně ve své podstatě energetickým systémem.

Tělo energii přebírá, mění ji a používá k různým účelům. Tak jak je námi energie přijímána a v nás probouzena, začíná vyzařovat z naše fyzického těla. Tato energie, která obklopuje naše tělo je nazývána aurický obal. Zabraňuje vstupu negativním energiím a brání energetickým únikům.


V auře se odráží všechno, co prožíváme, stejně tak co jsme prožili v minulosti.

Pokud naše aura zeslábne, můžeme se stát snadnou kořistí okultního útoku. Zpevněním své aury se chráníme před negativní magií a zlepšujeme svůj pocit dobré pohody. Proto je nutné, aby se každý naučil rozpoznávat svá zranitelná místa, rozpoznat, kdy nadměrně používá množství energie a jaké je pravděpodobné místo úniku. Je třeba se naučit, jak energii znovu doplňovat, než se vyčerpá do té míry, že její nedostatek projeví jako nemoc.


Pokud nevyužíváme své energie v plném rozsahu, neděláme-li to pak náš strom života, přestává růst.

My v důsledku toho máme menší odolnost vůči negativním vlivům, které nám škodí a nedostává se nám energie, aby jsme mohli vykonávat, to co v životě potřebujeme a po čem toužíme. V podstatě jsme dovolili své energii uniknout z našeho energetického pole, a tak došlo k poranění aury. K poranění aury může také přispět další faktory, jako jsou drogy, alkohol (ve velkém množství), stres, kouření, duševní a citové trauma (např. rozvod, rozchod, úmrtí v rodině,....) .


Aura je vejčitého tvaru, který se přizpůsobuje obrysu našeho fyzického těla,

avšak naše tělo přesahuje zhruba o 10 až 15 u někoho dokonce až 30 cm. Je tvořena našimi jemnohmotnými těly. V roce 1958 baron Karl von Reichenbach, tvrdil, že objevil určité vyzařování vycházejí z magnetů, kamenů, krystalů, rostlin, zvířat, které vidí někteří lidé, jenž mají senzitivní schopnosti. V roce 1911 dr. Walter Kilner vymyslel způsob, jak zviditelnit toto záření.
AURA
AURA

Éterické tělo

je vzdáleno 1-5 cm od povrchu fyzického těla. Má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům, a také se v této části aury projeví příznaky nemoci ještě dříve, než se nemoc přesune do fyzického těla. Éterické tělo působí jako prostředník mezi fyzickým tělem a dalšími vibračními poli.

Emocionální tělo

si můžeme představit, jako barevné obláčky vzdálené 2,5 - 8 cm od povrchu těla. V tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Jsou v něm uložené všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho, jak prožíváme své vlastní pocity.

Mentální tělo

je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí předchozích těl. Jeho vzdálenost od těla je 7,5 - 20 cm. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé tak i nevědomé a částečně i zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy. Do této oblasti patří též vnímání tělesných smyslů. Rozsah vibrací mentálního těla obsahuje nižší a vyšší frekvence. Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Vyšší frekvence poukazují na příjem energií, které k nám přicházejí z duchovní roviny, projevují se intuicí, vycitováním stavu věci nebo vnuknutím. Tyto energie jsou mnohdy v přímém rozporu s racionálním myšlením.

Astrální tělo

má přímý vztah k temeni a srdeční čakře. Rozprostírá se ve vzdálenosti 20 - 40 cm. Je to pastelovější, zářivě jemná energie v podobě obláčků pestrého světla. Je rozdělena na dvě úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň příjmu nahoře. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Dochází ke ztrátě či odložení nižšího ega. V tomto těle se nachází první duchovní práh.

Éterické negativní tělo

má spojení s krční čakrou. Vzdálenost je 30 - 60 cm od fyzického těla. V tomto těle je potenciál k dalšímu vývoji a také ovlivňuje všechna předešlá těla. Je to tělo Karmy - to znamená, že je to vše, co si člověk přinesl s sebou do oblasti tohoto světa. V tomto těle se nachází druhý duchovní práh.

Nebeské tělo

jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Vzdálenost od fyzického těla je 45 až 60 - 80 cm. Zde je již, v duchovní rovině vývoje jedince, překonaný moment mezi zlem a dobrem ve svém vlastním bytí. V tomto těle se nachází třetí duchovní práh.

Kéterické tělo

nebo také kauzální, dosahuje vzdálenosti 75 - 90 až 105 cm od povrchu fyzického těla. Můžeme si ho představit jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Je to v podstatě ochranný obal člověka, zároveň je toto tělo ukazatelem duchovní zralosti člověka.

Ráj srdce
https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one