MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Boží pečeť

BOŽÍ PEČEŤ
Transformace ducha
 
boziPecet.jpg
Autorka: TAISHA TAUMA

Boží pečeť mi byla předána před několika lety. Tímto naprosto nečekaným zasvěcením se mi otevřely možnosti naprosto netušené. Propůjčit své tělo Bohu bylo, je a vždy bude jedinečným transcendentálním zážitkem.

V počátcích jsem měla pečeť předávat jen určitým osobám, nejčastěji to byli mistři učitelé, se kterými jsem aktivně spolupracovala a věděla jsem, že jsou na něco takového připravení.  Později mi byl udělen příkaz darovat pečeť některým žákům v průběhu klasických zasvěcení. Hlas jsem uposlechla a prováděla pečetění rukou i těm, které jsem viděla prvně v životě. Volba Vyššího Já byla neomylná, což se ukázalo až s odstupem času.

V konečné fázi jsem vedená předávat pečeť všem, kteří o to požádají, a s radostí mohu říci, že i oni jsou díky vstupu lidstva do věku Vodnáře připravení nést tak silné energie.

Doba se hodně mění, když se ohlédnu zpět 10 let mojí aktivní duchovní cesty, proces zrání lidstva se opravdu neskutečně zrychlil. 

 
Proto vám s radostí přináším Boží pečeť.
30.jpg

Je systém (až najdu lepší slovo, jistě systém vymažu a to s chutí ), který lidem umožňuje prožít to, co by mělo být přirozené. Tato "energie" ke mně přišla sama. Nečekala jsem to, nevyžadovala, nevyhledávala, jako spousta samozvaných duchovních, kteří neustále channelují (spíše si vymýšlí) různé systémy, jen aby vydělali na lidské důvěřivosti a neznalosti. Mnozí svým bludům bohužel i věří. 

Měsíce jsem si nechávala svou vizi a prožitek pro sebe ve strachu, že budu považována za blázna, či fanatika. Začala jsem to zvláštní Světlo, co mi bylo dáno, předávat při léčení. Ozvy byly tak velké, že jsem svému nedůvěřivému já musela přiznat, že v tom něco asi je. Reiki slušně zaostávala za tím, co se s lidmi a ve mně dělo. Velmi brzy chtěli lidé vědět, co že to používám. Chtěli to i pro sebe, takové to pro ně byly prožitky.

Předala jsem pečeť pár blízkým a ti řekli dalším blízkým.............a já už se nemohla neustále vyhýbat faktu, že to je bomba......... :-)
Z počátku jsem směla dávat zasvěcení jen těm, na které sami duchové ukázali prstem, např.při zasvěceních do Reiki. Poslušně jsem dodržovala jejich selekci, protože bylo vidět, jak si lidé přivykají nové esenci. Později mi bylo přikázáno šířit pečeť každému srdci, které si o to požádá. Energie v kolektivním prostoru si sedly a lidé už byli díky praktikujícím, připraveni pečeť přijmout.

Dnes je pečeť spíše otevřením brány někam jinam, než čímkoliv jiným.A ten, kdo ji podstupuje by si to měl uvědomit. U mnoha lidí ego stouplo, místo, aby ustoupilo. To také znamená, že Boží pečeť nemají, i když prošli zasvěcením. Kdyby se Zdroji podvolili, aby skrze ně mohl působit, museli by umrtvit své Já - jen tak to funguje. Pak by, ale zákonitě nezpychli. Bohužel, našli se i tací, kteří se začali prohlašovat telepatickými učiteli, nebo učiteli 3.tisíciletí...............

30.jpg
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

Boží pečeť sama není samospasitelská. Vždyť pro člověka by mělo být přirozené napojit se na Zdroj kdykoliv potřebuje. Jediné, co nás od Stvoření izoluje jsou programy církve: že jen farář může mluvit přímo s Bohem apod. Přitom, kdyby to tak bylo, nemohli by prznit malé děti, nebo zabíjet ve jménu víry apod.

Boží pečeť zvolil Zdroj jako náhradní program, který z podvědomí vymaže ty církevní a umožní člověku svobodně se rozhodnout pro Svobodu :-)

Přesto, když člověk sám vzdoruje, Boží pečeť ho nezlomí. Je to o svobodě. Proto pokud někdo nedokáže Boží pečeť plně využít, nemá cenu dávat peníze za "učitelský" stupeň (který jak jste si správně všimli nevyučuji), protože když je mizerný žák, jaký může být učitel ? :-)
Jestli-že se stává při léčení perfektním a 100% prostředníkem Zdroje, stává se médiem, které je plně řízeno s hůry, pak může pečeť sám předávat.......

Pofiderní mi přijde iniciace dálková, při té jste terapeutovi "ukradení", nevede vás, neřekne, kde je chyba, např.že plně pečeť nevyužíváte, nebo proč ji necítíte apod.


O bezpečnosti ani nemluvě. Zažila jsem na zasvěcení takové očistné reakce, že bych si nikdy nedovolila, z úcty k žákovi, to do něj naprat jen tak bez kontroly.

K Boží pečeti NEPATŘÍ v jádru věci SYMBOLY. Já k Boží pečeti dala jen tak z plezíru ( v dobrém myšleno), tři symboly z učitelského systému REiki. Tyto symboly jsem v roce 2000 obdržela při učitelském zasvěcení do systému Reiki od Mary Hall a  Bronislavy Volkové (žijící v USA). 

Věděla jsem, že u nás běžně nejsou tyto symboly známé a tak jsem je při vzniku Boží pečeti dala do ní. Vždy na kurzu zohledním, že jsou pro Boží pečeť k ničemu, že nemohou udělat nic, co vy neuděláte jako první. Jsou to jen hezké obrázky, když vy stojíte energii svým egem v cestě.

K Boží pečeti nepatří ani SYMBOL tzv. BOŽÍ SVĚTLO, který jsem k ní začala přidávat (a nejen k ní) ze zajímavosti, jako "dáreček" pro sběratele symbolíků. Musím uznat, že při automatické kresbě, v jisté technice je tento symbol naprosto úžasně využitelný. Jinak není potřeba - zvláště, když máte Boží pečeť.
 
Boží pečeť je o vaší duši a o Zdroji. Boží pečeť není o vás.
30.jpg
BRÁNA DO NIKAM

Každý by měl vědět, že Boží pečetí všechno začíná. Je to, jako když jste doposud chodili do kruhu na malém, šedivém dvorečku - a náhle se v jedné ze zdí otevře brána a na zašmudlaný dvůr pronikne nový vzduch, čerstvý vánek, světlo a energie. Pokud však zasvěcený zůstane upoutaný ke svému Já (což z počátku udělá většina lidí), pak nemá užitek na tom, co  je za tou bránou. Tam se dostane jen ten, kdo promění své Já v nic a opustí zatuchlý dvůr. Udělat krok ven, za tu bránu, vyžaduje odvahu. Ne proto, že je tam venku něco nebezpečného. Ale protože musíte přijmout obrovskou změnu do svého života - přijmout něco, co nemáte pod kontrolou. A to dokáže málo kdo..............Proto je pečeť na nic pro každého, kdo to nedokáže............nebo dokud to nedokáže :-) 

Spirit má spoustu času a rád počká, až se pustíte svých strachů (jen ego se bojí) a uděláte krok přes práh.........

 
Taisha Tauma

Předpoklady: -

Počet zasvěcení: 1

 MOJE LINIE MISTRŮ

* Taisha Tauma
* Jan Dobeš
* Filip Korčák
* Leona Horáková
* Vlasta Honigová

Ráj srdce

Sestavuji aktuální kalendář ...


CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one