„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Čakry
čakry.jpg
Čakry jsou ve vzájemném působení s vesmírnými silami a oživují různé aspekty našeho života. Každá zastupuje jinou vesmírnou frekvenci. Jejich pochopení je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se dostat do různých úrovní našeho vědomí.

Díky nim můžeme identifikovat druh energie, kterou právě prožíváme, a to je:
* základní bytí - přežití
* sexualita - potěšení
* způsob sebeprosazení - moc
* lásku - vztahy
* komunikace - tvořivost
* intuici - jasnozřivost
* duchovnost - komunikace s duchovním světem.
 
Všechny tyto roviny vědomí jsou oživovány právě čakrami.

Čakry jsou párové. Mají svou přední a zadní část kromě kořenové a korunní čakry. Ty párové nejsou.
Jedna - základní čakra míří směrem k zemi a druhá - korunní směrem do vesmíru.

Každá párová čakra na přední straně těla má svůj protějšek na zadní straně těla a spolu jsou považovány za přední a zadní aspekt téže čakry.

První čtyři spodní čakry, jejich přední aspekty souvisí s pocity, zadní části čaker s vůlí a vrchní tři čakry směrem k hlavě s mentálními procesy.

Když jsou čakry v rovnováze a rozvinuté, projevuje se to zdravím a vyrovnaností.

Jsou-li harmonické, otáčejí se po směru hodinových ručiček.

Točí-li se proti směru, máme pocit, že v té oblasti, na kterou čakra působí, je život jakoby proti nám.
Místa, kde se čakry k hlavnímu proudu síly připojují, se nazývají kořeny nebo také srdce čaker.

Pokud jsou čakry nevyvážené, nedostatečně vyvinuté či zablokované, může se to projevit širokým spektrem mentálních, citových či tělesných potíží.

Každá ze sedmi barevných energií čaker plní v lidském těle speciální funkci a přísluší určité čakře. Dává energii, kterou čakra nutně potřebuje k harmonizování funkcí.

 
č.jpg

1. čakra - vědomí si své vlastní síly, útok, útěk, nadřazenost, podřízenost. Mám právo na to žít si svůj vlastní život podle svých vlastních představ a nikdo nemá právo ho kritizovat. Zároveň já nemám právo kritizovat životy ostatních.

2. čakra - sebeúcta, zákon zrcadlení - mé charakterové vlastnosti se zrcadlí v charakterových vlastnostech mých blízkých, partnera, dětí a rodičů, oblast tvoření ve vztazích.

3. čakra - sebeocenění, vědomí si své vlastní hodnoty, zákon přitažlivosti - přitahujeme co myslíme a cítíme. Oblast tvoření našeho vlastního života.

4. čakra - láska k sobě, mám rád sám sebe bez výhrad - zákon sebehodnocení - jen tak, jak umím mít rád sám sebe, jak umím sám sebe přijmout bez výhrad, jen tak umím mít rád ostatní a jen tak mě ostatní mohou mít rádi.

5. čakra - sebevyjádření, sebeobhájení - mám právo jen na to, co jsem schopen si obhájit. Na nic jiného právo nemám. Tato čakra je propojena se všemi nižšími čakrami, nejvýrazněji čakrou druhou.

6. čakra - zodpovědnost za sebe sama

7. čakra - vědomí sama sebe

Na první pohled se může zdát, že prohlášení v jednotlivých čakrách nemohou vést k životu bez konfliktů. Zde je potřeba si uvědomit, že čakry fungují ve vzájemné spolupráci. A správně jako celek mohou fungovat, jen jsou-li v harmonii. Nefunguje-li jedna z čaker, pak to má dopad na funkci všech ostatních. Nefunguje-li první čakra, nemáme-li správné sebevědomí, pak nemůže fungovat správně žádná z vyšších čaker, protože všechny ostatní čakry funkce první čakry využívají. Nefunguje-li čtvrtá čakra, všechny ostatní čakry se dostávají do fáze nefunkčnosti…

Ráj srdce
https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one