„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Nové shrnutí čaker

NOVÉ SHRNUTÍ ČAKER
 
4-6-2-2-6-001-Obr-01.jpg
 1. Zemská hvězda mimo fyzické tělo
 2. Centrum Kořene původní 1. čakra
 3. Sakrální centrum  původní 2. čakra
 4. Centrum pupíku  
 5. Solar plexus  původní 3. čakra
 6. Centrum Bránice  
 7. Srdeční centrum původní 4. čakra
 8. Vyšší srdeční centrum Atlantská čakra
 9. Centrum Brzlíku  
10. Krční centrum původní 5. čakra
11. Centrum studnice snů tylový lalok přímo nad krkem – program. centrum
12. Centrum podvěsku mozkového  
13. Třetí oko centrum šišinky – původní 6. čakra
14. Korunní centrum původní 7. čakra
15. Příčinné centrum mimo fyzické tělo
16. Centrum Hvězdy Duše mimo fyzické tělo
17. Centrum Hvězdné Brány mimo fyzické tělo
1. čakra – čakra Země – Zemská Hvězda

Umístění: 30cm pod nohama, tepe a otevírá se v rytmu našeho srdce
Archanděl:  Sandalfon, zprostředkovatel motliteb a vizí mezi Nebem a Zemí
Funkce: čakra duchovního základu, buduje pevné duchovní základy, kdy
               tvoříme Jednotu se Zemí a přes toto hluboké zakořenění se
               můžeme propojit se Zdrojem.

Uzemňovací kameny: záhněda, černý turmalín, hematit, kámen bodži
Bytosti: Elohimové
Živel: Země

2. čakra – čakra kořenová – centrum Hadí síly

Instinkty – pudy – prapodstata bytí - pradůvěra

Archanděl:  Gabriel, Michael
Funkce: základní překonání strachu, otevření nám dává sílu ke konání, ze
               srdce a nový smysl života, vnímání, vyživující síly Země, čerpá
               energii z magnetického jádra Země

Kameny: turmalín, karneol, záhněda, červený jaspis
Živel: Země

3. čakra – Sakrální centrum

Archanděl: Gabriel, Metatron
Funkce: přeměna fyzické pudové sexuality v něžnou bezpodmínečnou
               opravdovou lásku, 
vyzařujeme vysokou důvěrnou milující energii, 
               
podporuje naši schopnost těšit se ze života na fyzické i materiální
               úrovni 
- navázání na emocionální tělo - obrazy, které o mně
               vykreslili jiní - obraz okolí, 
prožívání našich emocí beze strachu,
               pocit bezpečí v prožívání vztahů a situací

* harmonie vztahů
* pochopení a přijetí 
* rodové linie
Kameny: karneol, topaz
Bytosti: Víly, Elfové
Živel: Luna

4. čakra - Centrum pupíku

Archanděl: Gabriel 
Funkce:  po jejím otevření se opět cítíme na Zemi jako na bezpečném
                místě, přijímáme ostatní, 
komunikujeme a otevíráme se
                nové spolupráci. 

                * Láska proudí naším životem.
                * Radost proudí naším životem.
                * Odchází naše strachy. 
Podpora Solar Plexu
Sebeúcta - prostě mohu - teď jsem na to připraven - Sebedůvěra
dodává sílu dělat věci jinak - otevření se pomoci 
- otevření se společnosti a kontaktu
Kameny: modrý jaspis
Živel: Luna, Země, Jupiter

5. čakra - Solar plexus 

Archanděl: Uriel - archanděl božského Ohně a vyslanec Slunce 
Funkce: místo síly, moci, moudrosti, nastolení míru, 
               podpora srdeční úrovně, stabilní podpora pro
               srdeční čakru, 
spojení se sluneční energií
* Země a Oheň se zde spojuje napojení na kolektivní
   vědomí, uvědomování si osobní hodnoty i uznání hodnoty
   ostatních bytostí, uznání sebe i druhých jako jedinečných
   bytostí, využíváme svou přirozenou moc

* spojení na pradávný strach lidstva pochopení, neopakování
   stejných chyb, využití své sily ve prospěch svůj i druhých bytostí

Kameny: rodochrozit, oranžový vápenec, citrín = Slunce a Země
                 v jednom, jantar

Živel: Merkur, Slunce

6. čakra - Centrum Bránice - centrum Dechu

Umístění: Nově aktivované centrum bránice, najdeme ho
                  v horní části dutiny břišní 

Archanděl: Rafael, Jofiel 
Funkce: centrum obnovené prány - energie dýchání  - prána hladí, čistí a
               uzdravuje tělo.

* Uvědomování si, že dýcháme a přes nádech a výdech vše spojujeme.
* S nádechem přijímáme sílu, jež nás vyživuje, s výdechem odchází vše
   již přežité k přeměně v energii, 
která je Zemi i nám prospěšná, život
   nesoucí.

* Nadechujeme a nabíráme sílu beze strachu. 
* Plně nadechujeme Život.
Živel: Pluto, Vzduch, Teplo, Slunce

7. čakra (původně 4.čakra) - Srdeční centrum

Archanděl: Rafael, Chamuel
Funkce: místo bolesti a životních přechodů, ale i klidu a míru, 
               místo otevření se partnerské duši, přátelům a smyslu života. 

* Jsme čistou láskou, vidíme a cítíme očima lásky, nalaďujeme se
   na vesmírné srdce. 

* Souzníme s životem.
* V našem srdci spojujeme Zemi a Vesmír.
* Empatie, Soucítíme, ale nelitujeme.
- vyčištění bloků v podobě nespravedlivých programů, jak získat  lásku
- děláme věci pro to, že jsme z toho šťastní – JSME sami sebou
   bez podmínek

Kameny: zelený smaragd
Živel: Venuše, Voda, Vzduch

8. čakra - Vyšší srdeční centrum - Atlantská čakra 

- vědomí zlatého věku a i to jak to tam tehdy dopadlo
- místo vzpomínek a velké moudrosti
- již není třeba prožívat bolest - přijetí - pochopení - odpuštění
Kameny: kunzit, růžový turmalín, malachit
Bytosti: Jednorožci
Živel: 
Voda

9. čakra - centrum Brzlíku

Umístění: nově aktivované centrum brzlíku se nachází tam, co žláza
                  brzlíku

Archanděl: Metatron, Marie Magdalena 
Funkce: naše myšlení tvoří náš život, vytváření zdravé reality, 
               
uvědomování si svých myšlenek, rozpoznávání, zda
               jsou opravdu moje, rozpoznávání negativních vzorců myšlení,
               uzdravování, čistota myšlenek, myšlení přes srdce,
               tělo je čistou myšlenkovou formou, a tak jeho imunitní
               systém je neskutečně silný a odolný rychleji se
               uzdravujeme z "nemoci" brzlík si zachovává svou
               původní velikost

Kameny: modrý turmalín
Živel: Voda, Vzduch, Slunce

10. čakra - Krční centrum

Archanděl: Michael, Gabriel
Funkce: centrum ochrany, síly a odvahy
* odvaha přetvořit strach v lásku
* odvaha pomoci druhým  
vesmírný portál v našem těle, souznění s kosmickou pravdou
* místo které sděluje jaký učinit další krok ve svém sebe-vyjádření
* komunikační portál
komunikujeme s láskou a s láskou i nasloucháme, vyjadřujeme se jasně,
naše sdělení jsou láskyplná a srozumitelná

* čistit nejlépe každý den 
Kameny: tyrkys, azurit, ametyst, modrý obsidián
Živel: vzduch, Luna, Mléčná dráha

11. čakra - Centrum studnice snů 

Umístění: nachází se v oblasti týlového laloku vzadu, na spodku
                  hlavy, přímo nad krkem

Archanděl: Michael, Metatron, Sandalfon
Funkce: programovací centrum, člověk, multi-dimenzionální bytost
               otevírání zámků, jež bránily v uvědomění si, kdo skutečně
               jsme,  prožívání plnohodnotného života 
oprášení našich snů,
               začínáme znovu snít jako děti, podpora spontánnosti a
               otevřenosti

* Neaktivnost čakry odráží stav spící, "omezené" bytosti.

12. čakra - Centrum podvěsku mozkového

Umístění: nachází se v oblasti žlázy podvěsku mozkového
Funkce: umožňuje tělu reagovat na zvyšující se Světlo, které přichází
               na planetu 
transformátor energie, regulace přílivu světla
               do lidského těla, umožňuje propojení s jakoukoliv vitální,
               mezi-dimenzionální informační energií

Kameny: křišťál

13. čakra - Centrum šišinky - třetí oko - také "vizionářské centrum"

Umístění: nachází se uprostřed čela, nad nosem, a poblíž šišinky 
Archanděl: Rafael
Funkce: umožňuje nám přijímat a interpretovat vize a další klíčové
               zprávy z vyšších vibračních stavů, 
čakra darů léčení, hojnosti,
               jasnovidectví, energie božské lásky, která převyšuje naše
               pochyby, 
nevinnost Duše, spolupráce s Jednorožci, 
               
vystoupení ze světa iluzí
Kameny: vltavín, královský safír, granát, diamant

14. čakra - Korunní centrum - korunní čakra

Umístění: nachází se v zadní polovině vrcholu naší hlavy
Archanděl: Jofiel,  Christiel
Funkce: centrum ticha, spojení s duchovními bytostmi vyšších
               říší, spojení s průvodci, spojení se světelnou rodinou, 
               prostoupení moudrostí vesmíru energie Božské krásy,
               energie tvůrčí jiskry, Boží tvořivost, skrze duši se v této
               úrovni snáší světlo do nižších center (čaker)

* vděčnost, že toto můžeme, že JSME
*  jasný, pevný člověk - Světelná bytost ve fyzickém těle
* rozhlédni se a pozoruj tu krásu kolem sebe
Kameny: veril, fialový safír 
Živel: Kristovo Světlo

15. čakra - Příčinná čakra 

Funkce: místo kudy vstupují do našeho vědomí semena
               moudrosti přijímáme vedení od vyšších bytostí a  

               moudroust aplikujeme do našich "běžných" životů
               známe své schopnosti, talenty, dary, svou pravou podstatu
               a začíname ji žít náhody neexistují, ve všem je hlubší smysl,
               synchronicity

 
JSEM Tvůrce - uvědomování si příčiny a důsledku přijetí zodpovědnosti za svoje myšlení, chování, konání  
naplněný život, mír a pokoj
 
Kameny: kunzit, selenit, celestit
Živel: Sírius

16. čakra - Centrum Hvězdy Duše 
 
Umístění:  nad hlavou a reguluje levou polovinu těla
Archanděl: Zadkiel, Mariel 
Funkce: centrum ženské formy Boha, propojení s Duší a se svou božskou
               Ženskou podstatou žití moudrosti své duše v běžném životě, 
               odpuštění měnící se v soucit, chápání Božské milosti

* nese moudrost všech linií - vesmírní bratři a sestry 
* komunikace s nimi
* praktikování, žití moudrosti tady na planetě Zemi
* Boží Spravedlnost a milosrdenství
* Nadhled, Odpouštění - Vidím Světlo i v ostatních
* Vidím Světlo ve všem, i když je schované.

Archanděl Zadkiel - čistí nespravedlivý vzorec neodpouštění 
Archanděl Mariel - přináší přístup k moudrosti Duše

17. čakra - Centrum Hvězdné Brány

Umístění: nachází se nad hlavou a reguluje pravou stranu těla
Archanděl: Metatron, Serafin, Butyalil
Funkce:  centrum mužské formy Boha, spojení se Zdrojem, 
                stáváme se prostředníkem, kanálem mezi nebem a Zemí,
                jsme paprskem Jednotného Světla, Světla Zdroje

* řídící funkce pro vnímání reality a naší schopnost provést účelově
   určený plán, je zdrojem přání vnitřní a vnější harmonie

   jsme Vesmírnými Vyslanci Světla na Planetě Zemi

Ráj srdce
https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one