„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Cesta Vzestupu


cesta VZESTUPU

Co je to Vzestup? Všude se o tom mluví, ale většina z nás nechápe, co si pod tímto názvem představit.

Takže tady máte menší a snad srozumitelné vysvětlení.

josephinewall-vesmír.jpg
Vzestup (z angl. slova Ascension), jinými slovy Nanebevstoupení, Nanebevzetí, znamená pozvednutí našich vibrací na úroveň Světla. Jelikož všechny myšlenky, pocity, slova i jednání mají určité vibrace, které utvářejí naši auru, Vzestup pro nás znamená pročišťování našich myšlenek, pocitů a vybírání si láskyplného jednání tak dlouho, až začneme vyzařovat na této vyšší hladině. Poté můžeme žít v radosti a svobodě.

Vzestup znamená zvýšení vibrací na úroveň Světla. Protože každá myšlenka, slovo, emoce a činy jsou vibrace, a toto vše vytváří naši auru.

Vzestup znamená čištění našich myšlenek, emocí a výběr láskyplných činů pro nejvyšší dobro. Poté budeme žít v radosti a svobodě.

Lidé, kteří žijí jen na fyzické úrovni chápání, ti, kteří věří pouze tomu, co vidí, slyší a cítí, na co si mohou sáhnout, jedou životem, jako kdyby měli v autě zařazenou trojku, což je ekvivalent 3D. Z vyšší perspektivy svírají volant a děsí se toho, co se může stát. Žijí podle lidských pravidel, nadávají na jiné řidiče a viní je ze spousty věcí a bojí se změnit pruh, protože se bojí toho, co by se všechno mohlo stát. Často si myslí, že jejich pruh je ten jediný správný a všichni by v něm měli být.

Když se více otevřeme duchovnímu světu, hlavně bezpodmínečné lásce, přeřadíme na čtvrtou rychlost - 4D. Znamená to, že budeme životem procházet uvolněněji a s větší důvěrou, vážíme si všech ostatních řidičů na jejich cestě a řídíme se více svou intuicí. Víme, že cesta každého člověka pro něj má zcela jedinečný a specifický význam a úlohu.

Jakmile přijmeme, že jsme v první řadě duše a jsme součástí Božské Jednoty, ovládneme svůj osud. Uvědomíme si, že jsme spolustvořiteli toho božského, což zahrnuje i jeho sílu a odpovědnost, přeřadíme na pátou rychlost - 5D. Poté můžeme jet po cestě hladce a pomáhat ostatním řidičům na jejich cestě. Uvolníme nižší vůli a zasvětíme svou cestu vyššímu smyslu.

Když se rozhodneme relaxovat a těšit se ze své cesty, otevíráme střešní okénko a vpouštíme dovnitř Světlo. To je VZESTUP.

Mnoho lidí se obává Vzestupu právě proto, že jej nesprávně chápe.

Někteří si myslí, že to znamená Vzestoupit nebo Nanebevstoupit i s jejich fyzickými těly, ale tak tomu není. Před 2 000 lety tomu tak bylo, ale nyní jsme se více rozvinuli. Nemusíte se bát, že musíte opustit svou rodinu. Budete žít jako předtím, pouze budete „svítit" a vysílat vyšší vibrace. Pokud budete cítit radost, bezpodmínečnou lásku a jednotu s ostatními, vytvoříte své Nebe na Zemi.

Vzestup s sebou nese důsledky. Karma je soupisem všech našich dobrých a zlých myšlenek, slov, skutků ze všech životů. Na úrovni 3D nemohou být následky jednání v rovině nižších vibrací odplaceny dříve, než v dalším životě, a proto se zdá, že neexistuje žádná souvislost mezi způsobem vašeho života a rukou osudu, který vám uštědřuje rány.

Ve vyšších dimenzích musíte své dluhy splácet rychleji. Když se vám podaří vyrovnat svou karmu, dostáváte okamžitou karmu. Znamená to, že pokud máte nějakou negativní myšlenku nebo uděláte něco špatného, následky se k vám vrátí okamžitě, podobně jako bumerang.

Pokud se vám zdá, že vám v životě nikdy nic neprojde, dosáhli jste okamžité karmy a dostává se vám příležitosti udržovat své účty vyrovnané.

Každá myšlenka, pocit, slovo či skutek, má určitou vibraci, která přitahuje události, lidi, situace na stejné vlnové délce. Vše, co vyšlete, se k vám proto vrátí a zajistí tak, že vnější okolnosti ve vašem životě přesně odrazí to, co se odehrává uvnitř vás. Takže změňte sami sebe, nikoliv své okolí.

Z uvedeného existují 3 vyjímky:

* Z minulých životů můžete mít nějaké dohody, které k vám přitahují lidi nebo události na nižší úrovni vibrací.

* Můžete čelit obtížným situacím a lidem proto, abyste mohli naplnit svůj zvolený osud nebo poslání. To je důvodem toho, proč se zdá, že si velcí učitelé přitahují samá strašná traumata, o čemž svědčí životy mnoha význačných lidí v minulosti, včetně Ježíše Krista.

* Můžete procházet zkouškami zasvěcení. Mnozí na cestě Vzestupu završili svou karmu a jsou vystaveni těmto zkouškám, které jim ukládají duchovní Mistři, aby pomocí nich posílili jejich slabé stránky. Tyto zkoušky jsou nám předkládány v podobě složitých a obtížných vztahů, finanční situace nebo těžkostí v práci.

Abychom mohli vzestoupit, je třeba nejdříve dokončit poslání, které jsme si pro život na Zemi předsevzali. Jestliže nejste na své pravé životní cestě, pak je důležité učinit rozhodnutí, která vás na ni přivedou. Někdy musíme vykonat velmi obtížná rozhodnutí, abychom mohli dělat to, pro co jsme se zavázali, než jsme sem přišli.

Často lidé říkají: "Vím, že nedělám to, co jsem sem přišel udělat, ale musím zůstat v práci, abych si něco ještě vydělal." nebo "Vím, že toto není ten správný vztah, ale myslím, že neumím být sám." Pokud věci odkládáme, zpomalujeme naši cestu. Někdy se ptám: "Jak dlouho už jste zaseknutý na této lekci?" Často řeknou šest nebo deset životů!

Při Vzestut se celé tělo změní ve Světlo, včetně vašeho oblečení. Poté se buď vrátíte do fyzického těla, abyste sloužili lidským bytostem na vyšší úrovni, anebo odejdete sloužit mimo fyzické tělo.

V tomto období je na Zemi nebývalá příležitost k Vzestupu. Pomáhají nám k tomu bytosti SvětlaJedna esence cesty vzestupu je spolupráce. Několik Vzestoupilo odděleně. Byli jsme požádáni držet za ruce naše blízké a jít dopředu. Můžete být velmi blízko Vzestupu. Pokud chcete využít příležitosti spirituálního rozvoje duše, mějte v mysli záměr říkat, myslet a dělat vše z nejvyššího a nejčistšího motivu.

 

Diana Cooper

Ráj srdce
https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one