„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Džin šin džucu
 

Džíro Murai (1886-1961)
Džíro Murai (1886-1961)
Mary Burmeister
Mary Burmeister
(Jin shin jyutsu)
 
Džin šin džucu je tisíce let staré umění harmonizace životní energie a uvolňování energetických blokád v lidském organismu.

Toto prastaré japonské léčebné umění je jednou z "královských cest" k vědomému utváření života.

Japonský mistr Džiró Murai, (narozený roku 1886 v Taiseimuře, v oblasti Ishikawa v Japonsku) je počátkem dvacátého století setřídil, probádal a zpřístupnil. Jeho žákyně Mary Burmeisterová je posléze přenesla do Ameriky a nyní se prostřednictvím žáků a žákyň šíří do celého světa.

Džin šin džucu harmonizuje stejnou měrou tělo, mysl i vědomí. Vzniklo na základě pradávné hluboké moudrosti a patří k našemu vnitřnímu vědění. Je přístupné každému - každý je může sám na sobě zažít, osvojit si je a používat. Vždyť přece intuitivně pokládáme ruce na bolavá místa, podpíráme si trup rukama v bocích nebo ulevujeme zádům v kříži či v pánevní oblasti a blízkému člověku někdy položíme ruku na rameno, abychom vyjádřili pocit sounáležitosti. Přitom však naše ruce slouží jako " startovací kabel" a podporují toky energie.

Jakoby zcela samozřejmě a bez přemýšlení očekáváme, že všechno, co naše tělo přijímá, ono samo či nějaká v něm sídlící vyšší instance vyhodnotí, zpracuje a pošle dále správným směrem. Lék na žaludek se tedy uplatní skutečně jen v žaludku a nikoliv jinde.

Za účelem distribuce přijatých látek je tělu k dispozici celý dopravní systém - krevní oběh, lymfatický a nervový systém, transmitery - a ty všechny mají kromě jiného své řídící a kontrolní mechanismy. Zvláště musíme zdůraznit energetický systém, o který se opírá džin šin džucu a který již v zásadě známe např. z oblasti akupunktury. Energie má mnoho pojmenování a již význam samotného slova energie představuje celou řadu jemných nuancí. Vždy však jde o esenci, o něco, co zde bylo již od věků. Jakýkoli popis energie je nedokonalý a může jen přiblížit její vlastnosti.

V systému džin šin džucu chápeme energii na základě dvou jejích aspektů, tedy jako energii vně v nás a uvnitř nás. Energii mimo nás označujeme jako universální (vesmírnou) energii, a hovoříme-li o energii v nás, nazýváme ji životní energií.
Obě energie propojuje tzv. centrální proud, který nás v každém okamžiku spojuje s univerzální energií a zásobuje nás vším, co k životu potřebujeme.

Umění džin šin džucu se opírá o systém 26 energetických bodů, které jsou rozmístěny po celém těle:

Je to tzv. 26 energetických zámků, které se nacházejí v místech, za která odpovídají a kde vyvíjejí vlastní vibrace. V součinnosti těla, rozumu a vědomí mají nesmírně důležitou funkci. Dotkneme-li se těchto zámků rukama, rozproudíme energii a cítíme se harmonicky. Naše tělo můžeme srovnat s domem o 26 pokojích, které lze odemykat právě těmi 26 výše zmíněnými energetickými zámky. Pokoje musíme dát do pořádku, aby v nich naše duše mohla bydlet a zdravě vyzařovat.

Nejjednodušším způsobem, jak uvést do pohybu tok energie, je podržet jednou rukou prsty druhé ruky, jednotlivě a postupně jeden po druhém. Všechny energetické dráhy totiž protékají i prsty, takže jimi mohou být harmonizovány.

Když si malé děti cumlají palec, ovlivňují automaticky energii žaludku a slinivky. Lepší je ovšem, podržíme-li si palec chvíli druhou rukou.

Pro každého z nás představuje džin šin džucu umění, jak poznat sám sebe, naučit se sám sobě pomáhat a jak najít klíč ke své vlastní životní energii, abychom byli neustále v proudu života.

 
K uskutečnění tohoto umění potřebujeme pouze:
* svůj dech
* své ruce
* vědění o 26 energetických zámcích

 
energetické zámky.jpg
Rukama se přes oblečení dotýkáme součastně vždy dvou míst na těle. Propojení mezi oběma místy je citelné a vnímáme je jako tok energie. Princip je srovnatelný se startováním auta pomocí startovacího kabelu.

Energetické zámky, kterých se máme dotýkat, jsou opatřeny čísly a najdeme je v počtu 26 na každé polovině těla. Mají svůj zcela konkrétní význam, vztahují se přímo k jednotlivým tělesným orgánům a ovlivňují jejich funkce. Naše ruce, vlastně prsty, poslouží jako klíče k odemknutí těchto energetických zámků, aby se životní energie mohla bez překážek rozproudit. Naše tělo tím dostane nové impulsy a sílu, takže samo zahájí proces samoléčby.

Energetické zámky dostávají potřebnou energii prostřednictvím tzv. centrálního proudu, který nás spojuje s vesmírem podobně jako pupeční šňůra s matčiným tělem a vyživuje nás.

Vědomý dotyk a propojení popsaných míst na těle nazýváme prouděním. Ruce nebo prsty položíme lehce na oděv, ale nevyvíjíme žádný tlak. Soustředíme-li se však na bříška prstů, zaznamenáváme pozvolna lehké rytmické pulsování energetických vln. Doba působení na jednom místě může být různá podle toho, jak je nám to příjemné a jak blahodárně to působí.

Přesto minimální doba setrvání na jednom místě by měla být 2-3 minuty.

Proto je velmi důležité, abychom zaujali pohodlnou polohu a mohly si přitom třeba i polštářem…

Proudění můžete praktikovat kdykoliv přes den.

Důsledkem propojených energetických zámků je tzv. "tok" či "proud", vlastně by se měl jmenovat "funkční proud energie".

Hlavní proud je již výše zmíněný centrální proud, který vyživuje všechny ostatní.
 
autor: Felicitas Waldecková
Ruka emocí
Ruka emocí

Každý prst je propojen s tělesným orgánem, s určitým tématem a jedním živlem. Také je propojen s odpovídajícími energetickými zámky, které zde neuvádím.

SHRNUTÍ

Technika džin-šin-dó (známá jako jin-shin-do) spojuje akupresuru s psychickým prožitkem.


*  Vyvinula ji v 70 letech 20 stol. Americká psychoterapeutka Iona Marsaa Teeguardenová. Džin-šin-dó, doslova „cesta ducha slitovosti“, usiluje o uvolnění těla a mysli.

*  Pozor, v žádném případě nejde o psychoterapii. Etický kodex terapeuta mu ostatně zapovídá jakkoli zasahovat do pacientových prožitků a emocí nebo je interpretovat. Před začátkem terapie je pacient poučen, že může mluvit o tom, co cítí, nebo naopak mlčet.

*  Při sezení terapeut prsty působí na některé body, které se mohou, ale nemusí nacházet akupunkturních meridiánech. Při stlačování těchto bodů pacienta vybízí, aby naslouchal svému tělu a pak vyjádřil emoce a pocity, které několika čchi-kungovými cviky (cvičení metodou qi gong). Jedno sezení trvá hodinu až hodinu a půl.

*  Džin-šin-dó je především relaxační metoda, která zmírňuje stres a napětí. Jako terapie vám po lékařském vyšetření může pomoci, trápí-li vás bolest krku, zad, hlavy, chronická únava, nespavost, bolestivá menstruace, PMS, potíže při menopauze nebo trávící obtíže.

*  Džin-šin-dó nemá žádnou kontraindikaci. V těhotenství však buďte opatrní a ujistěte se, že terapeut má zkušenost a ošetřováním těhotných žen. Zeptejte se ho na to.

*  V Česku zatím tato terapie není příliš známá, věnují se ji však někteří odborníci na akupresuru.

*  Prozatím neexistuje žádná vědecká studie o tom, nakolik je džin-šin-dó opravdu léčivé.
altmed15mini.jpg
w_img12997546654.jpg.jpg
Ráj srdcehttps://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one