„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:
Karma
Stává se, že lidé nepřijímají pravdu ani tehdy, když byla před nimi zcela zřetelně odhalena.
Nepřijímají ji, ne že by ji nemohli pochopit, nýbrž proto, že je usvědčuje v jejich zlých skutcích, a že jim znemožňuje omlouvat jejich nepravosti.
Ani tito lidé nezasluhují hněvu, nýbrž soustrasti, protože nemají nemocné tělo, ale duši…

 
Epiktétos
 
Karma v Sanskrtu znamená „akci“. Je to zákon příčiny a následku. Když myslíme, mluvíme, jednáme, uvádíme do pohybu sílu – energii, která se pak manifestuje. Tento zákon příčiny a následku rozhodně není „trestání“, je to prostě přírodní fenomén, který existuje nezávisle na tom, zda tomu věříme či ne.
Jinak řečeno Karma je zákon, dle kterého se duše reinkarnují, aby se očistily ze svých vin. Není to trest Boží. Bůh je láska sama, která nikoho netrestá, ale náš duch - duchem se zde rozumí duchovní bytost, nikoliv duch / Boží jiskra - se trestá sám, protože když předstoupí před Boží tvář, vidí jasně své viny a nesnese pomyšlení, že se svými činy vzdaluje od Otce.

Sám žádá o možnost nápravy, aby mohl znovu projít zkouškou obdobných situací, ve kterých selhával a aby byl do nich stavěn tak dlouho, dokud je nevyřeší správně a nevyrovná všechny zlé skutky dobrými skutky. Za tímto účelem se musí znovu reinkarnovat. Čím více se duch zatěžuje špatnými činy, tím více na sebe nabaluje zlo a stává se těžším, klesá do temných sfér a tím se vzdaluje od Boha Otce. Ale naopak, čím více vysílá náš duch lásku a dobro, stává se lehčím světlejším a stoupá stále výš do Světlých sfér, stále blíž k Bohu Otci, až s ním nakonec splyne.

Jakmile se dostane do Světlých sfér, již se nemusí reinkarnovat, žije duchovním životem, pomáhá méně pokročilým duším, a to vše dle výšky vlastní duchovní úrovně, které dosáhl.

Čím vyšší duchovní úroveň, tím těžší úkol duch dostává. Někdy je úkol tak náročný, že ducha, který ho plní, provází celá suita ochránců, rádců a pomocníků. Někdy se dokonce s tímto duchem reinkarnují další duchové, aby mu pomohli v náročném plnění úkolů. Otec i Kristus nad nimi bdí. Mají tedy všestrannou pomoc, přesto se někdy stane, že tento duch zbloudí a nesplní svůj úkol. Potom duchovně sestupuje, dostává méně náročné úkoly, než se vzpamatuje a je schopen zvládnout svůj hlavní úkol, pro který se znovu reinkarnuje. Naopak, když úkol zvládne, duchovně postupuje, a vede-li si mimořádně dobře, je odměněn duchovními vyznamenáními. Jsou to bílé růže, které nikdy neuvadají. Ty má pak právo nosit ve svém erbu. Pak chvíli odpočívá. Za odměnu může volit pobyt na některé ze šťastných planet. Délka pobytu trvá dle vlastní volby.

Karmou se nevážou jen jedinci, ale i národy, proto, lidé, buďte ostražití, braňte zlu, kontrolujte své myšlení a skutky, pomáhejte láskyplně všem, abyste byli bílí jako holubice Ducha svatého a stoupali stále výš k našemu Pánu na nebesích, našemu Bohu-Otci.

 
Mír všem lidem dobré vůle.
Ráj srdce
 
 


https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one