„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:
Kvantové unášení
 

Léčebná metoda postavená na uvědomění. Uvědomění je hojivou a organizační silou vědomí. Musíme se naučit několik jednoduchých postupů, které zdokonalí naše uvědomění a vyléčí tělo i duši nám, i ostatním lidem. Čisté uvědomění nemá žádnou formu a nemá žádné hranice, proto se nemůže změnit a tento druh ničeho trvá navěky. Kvantová fyzika už sféru čistého uvědomění objevila. Zjednodušeně řečeno, toto pole obsahuje hmotu tvoření, která nečinně čeká, aby se stala formou či energií. Toto tvoření pramení z ničeho, z čitého uvědomění. Hierarchie tvoření se nachází na samém počátku pole nulového bodu, je to kvantová část. V léčitelství se tomuto základnímu stupni tvoření často říká vitální síla. Tam je ta síla, která vdechuje organické sloučenině život. Čisté uvědomění je zdrojem energie a řádu. Když provádíme kvantové unášení, čerpáme z toho nejčistšího a nejmocnějšího řádu co existuje. Pokud toto kvantové léčení budeme aplikovat, nebudeme léčit my, ale uvědomění. A co více, my budeme vyléčeni součastně s lidmi, kterým budeme pomáhat. Je to zaručený úspěch.

Nejprve se musíme naučit nalézt prostor mezi myšlenkami a pak onen prostor mezi myšlenkami, ona mezera je čisté uvědomění. Takže ve chvíli, kdy naše mysl vypne, si uvědomujeme nic. A v této chvíli to „nic" je čisté uvědomění. A v této chvíli jsme vyřešili záhadu toho, kdo jsme. My sami jsme, uvědomění. A máme za sebou první krok.

Druhý krok k dosažení cíle je prohloubit a rozšířit zkušenost čistého uvědomění. Prodloužíme dobu, po kterou si čisté uvědomění budeme uvědomovat a k tomuto účelu nám poslouží „technika brány". Musíme však touto bránou projít a připravit se na otevření brány svému vlastnímu „já". Při technice brány se v podstatě spojujeme a moudrostí, která vytvořila tělo a mysl. Technika brány je dokonalost sama o sobě, jenom ji nesmíme změnit. Pokud k ní něco přidáme, nebo z ní něco odebereme, bude méně účinná.

A již jsme u bezprostředního léčení, kvantového unášení. Brzy zjistíme, že čisté uvědomění je mocným obnovitelem toho, co se pokazilo. Na své orgány a tkáně, myšlenky a emoce můžeme nahlížet jako na jednotlivé svazky vibrací, které fungují harmonicky a vytvářejí zdravé tělo a mysl. Když přestanou vibrace pracovat synchronně, říkáme tomu porucha nebo nemoc, a pak se tento stav snažíme léčit. Většinu nemocí napravíme zavedením uspořádaných vibrací do postiženého místa a snažíme se tím neuspořádané vibrace neutralizovat. Čím více odpovídá léčivá vibrace zdravému organizmu, tím lépe dochází k znovunastolení zdraví.

Teoreticky vzato, kdybychom dokázali vpravit čisté uvědomění do systému, který nemá řád, byl by výsledkem dokonalý řád bez vedlejších účinků. To je možné a takovému systému říkáme kvantové unášení. V tomto případě se mylně můžeme domnívat, že za úspěch zodpovídá užitá metoda, ale tak tomu není. Metoda neléčí, léčí uvědomění. Metoda sama o sobě je bez života. Léčitelem nejsme my, ale čisté uvědomění.

To je v praxi důležité. Uvedu příklad se silnou bolestí kolena, kdy nás někdo požádá o léčení. Nepotřebuji vědět, zda se jedná o artrózu kolenního kloubu, či vyvrtnuté koleno, anebo o cokoliv jiného. Nemusíme problém diagnostikovat. Nekonečná uspořádání uvědomění to udělá za nás. Nepotřebujeme o tom koleně vědět vůbec nic. Potřebujeme pouze vědět, co si přeje majitel kolena, v tomto případě odstranit bolest. Zahájíme proces kvantového unášení a o zbytek se kvantové unášení postará za nás. Protože jsme se nijak hojení kolena neúčastnili, nemusíme se ani zajímat o to, do jaké míry bylo vyléčeno. To chrání naší psychiku před citovým zraněním a udržuje naše ego na uzdě.

Kvantové unášení je proces, který umožňuje, aby uvědomění expandovalo v čisté uvědomění, za účelem léčení. Jakmile si iniciátor kvantového unášení uvědomí stav čistého uvědomění, okamžitě dojde k léčení.

Každá metoda má svou hodnotu. Tato cena roste s tím, jak roste uvědomění praktikující osoby. Kvantové unášení, stejně jakákoliv jiná forma léčení, je omezena myslí toho, kdo je provádí.

kj.jpg
k.jpg

Využívá nejmodernějších poznatků kvantové fyziky!

* Kvantové unášení je proces, který vás dovede k čistému uvědomění sebe sama.

* Jde o proces, který vrací k vyššímu řádu "stvoření". Obnovuje zdraví, podporuje hojení, zmírňuje bolest, zahajuje léčbu na buněčné úrovni.

* Opravy zasahují samotnou DNA, která obsahuje kvantovou realitu. Dochází k okamžitým změnám.

* Terapii kvantovým unášením vede terapeut, který proces zahájí, klient uvědomění přijímá. Po skončení procesu je klient spojen se svým eucity (nepodmíněnými pocity harmonie, radosti, štěstí, zdraví).

* Nepodmíněné znamená, že jsou nám dány od narození a nepotřebujeme k jejich prožití splnění vnějších podmínek. Během života výchovou a nesprávným vyhodnocením bolestných prožitků jsme své uvědomění postupně zmenšovali a ztratili tak kontakt sami se sebou, s neomezeným uvědoměním prostoru a možnostmi darů, které nám život dává. Odklonili jsme se od své přirozenosti a přijali omezení projevující se v nemoci, vztahových nebo finančních problémech.

* Kvantová terapie uvolňuje stres, strach, bolest, napětí, odstraňuje fyzické, psychické a emocionální problémy, nastoluje harmonii, zdraví, lásku a štěstí a vrací nás k naší harmonické přirozenosti.

Buňka v klidovém stádiu nemůže být nemocná.

ml130796.jpg
Matrix-jako-pleitost.jpg
Matrix-bosk-zdroj.jpg

Ráj srdce
https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one