„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:
Metamorfní technika
"motýlí metoda"

 
motyl.jpg

METAMORFNÍ TECHNIKA je výjimečná metoda pro uvolnění starých emočních a citových bloků, strachů a stresů. Její aplikace vede k přeměně životních vzorců a plynulému toku životní energie pro získání zdraví, síly, pohody a plné využití vlastních schopností a tvořivosti. Metodu se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé.

 

Žij život beze strachu, řeš všechny překážky a poznáš, že je můžeš zvládnout.

V současné době procházíme obdobím hlubokých změn a transformací a stále více potřebujeme prostředky, které nám pomohou v překonání nesnází s tím spojených. Na povrch citelně vyplývají naše nezpracované, i velmi hluboce zakořeněné nebo ukotvené bloky.

Život sám je v nepřetržité proměně a je důležité, dokonce i nezbytné se jí poddat, protože jen tak se můžeme dostat k našemu tvůrčímu potenciálu a odkrýt naše vědomí, která vytvářejíce tak jednotu mezi tělem a duší, hmotou a duchem, zemí a nebem.

Metamorfní technika je jedinečná metoda proměny, tzv. metamorfózy. Skvělou metaforou je proměna housenky motýla přes zakuklení se v larvu a následné vylíhnutí krásného motýla.

small_blueis-2.gif.jpg

MT je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat utvořených v období prenatálního vývoje, která jemně stimuluje hluboké změny.

Prenatální období je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky; je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny.

MT postupně rozpouští bloky a obavy čerpající ze životní síly, která je vlastní každému z nás.

V průběhu 9 měsíců těhotenství se implantuje potenciál lidského života; vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, které ona zažívá v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat", která se pak v našem životě objevují a neustále jej ovlivňují a to nejen z hlediska zdravotního. Projevují se také v našem celkovém přístupu k životním situacím.

Způsoby prožívání emocí jsou pak silně ovlivněny porodním traumatem dítěte, přerušením jeho spojení s matkou a zároveň strachem, stresy a napětí matky z porodu, které dítě vnímá a které jsou vtištěny do jeho buněčné paměti. Tato traumata se nám pak podvědomě promítají do dalšího života. Jejich prožívání se silně projevuje hlavně v krizových situacích životních přechodů z jedné fáze do druhé, jako je partnerský rozchod, změna zaměstnání či bydliště, odchod dětí z domů.

Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období - od početí (zóna kloubu palce - první krční obratel), až po moment narození (zóna paty - spodní část křížové kosti).

Uzdravujícím zdrojem je životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organismu a jeho schopnost se regenerovat.

small_blueis-2.gif.jpg
img060.jpg

Praktikování této metody spočívá v jemných dotknutích se reflexních bodů páteře na chodidlech, na rukou a na hlavě.

Tyto body obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

CHODIDLA - jsou symbolem pohybu.

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

Jejich ošetření metamorfní technikou nastartuje vnitřní změny, které se následně projeví na našem životním způsobu pohybu vpřed.

RUCE - jsou symbolem akce.

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

Ošetření metamorfní technikou ovlivňuje naši schopnosti reagovat na životní změny a vyjádření sebe sama.

HLAVA - je centrem myšlení a plánování.

Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim spojením s nebem.

Ošetření metamorfní technikou pozitivně ovlivní naši schopnost myslet, řídit náš život a být iniciativní.

img061.jpg
img062.jpg

MT je založená na principu vědomí, že v těchto částech našeho těla se odráží naše prenatální období.

Zdrojem, který působí na celkové zlepšování stavu pacienta, je jeho vlastní základní vitální síla, která prostřednictvím doteků terapeuta aplikujícího MT rozpoutá energie, které byly zabrzděny v prenatálním období. To má za následek uvolňování hojivých procesů mysli, těla a ducha.

Přes lehké dotyky a pohlazení se tedy uvolňují energie, které byly zablokovány během prenatálu a které pak rozpouští stará schéma a aktivují proces přirozené transformace, jež působí na všechny oblasti existence.

Kontakt toho, kdo metodu praktikuje, je jemný, nenásilný a produkuje příjemné a uvolňující pocity. Terapeut na pacienta nepůsobí vlastní energií ani svými jinými schopnostmi.

Doba jedné aplikace trvá 50-60 minut.

Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí.

Metamorfní technika je jemná metoda k odblokování těchto starých schémat a naučit se ji může skutečně každý. Lze ji provádět doma, na sobě samých i na ostatních, samostatně nebo jako součást nejrůznějších terapií, fyzioterapií nebo masáží.

Základní technika je velmi jednoduchá. Vhodná je pro děti, zvláště pro ty s různými potížemi (hyperaktivita, LMD...) S její pomocí se začnou zlepšovat mnohé zdravotní problémy, často i ty velmi staré. Metoda je také doporučována budoucím maminkám, které tak s její pomocí mohou velmi pozitivně ovlivnit svoje děťátko. Velmi vhodná je pro lidi s nejrůznějšími mentálními i psychickými potížemi, jako např. Downův syndrom a autismus.

small_blueis-2.gif.jpg

* Příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat utvořených v období prenatálního vývoje, které se v praktickém životě člověka projevují na úrovni fyzických nemocí, psychické a citové nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

* MT je založena na principu uvolnění energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu matky od početí do narození, které se fixují na reflexní zónu páteře chodidel, rukou a hlavy. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období - od početí po moment narození.

* MT pracuje s vrozenou inteligencí životní síly ošetřovaného a schopností regenerace každého organismu.

* MT je snadná. Není třeba žádných zvláštních odborných znalostí a zkušeností. Můžeme ji provádět kdekoliv - doma, v kanceláři, ve studiu, na cestách. Dobře se doplňuje se všemi ostatními terapiemi.

* MT je vhodná pro všechny - můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak na druhých. Je vhodná pro dospělé i děti. Výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek. MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu.

* Má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.

* MT se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách páteře. Nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech.

Ráj srdce
https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one