MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Lemurské krystaly

LEMURSKÉ KRYSTALY
5.jpg

Lemurské krystaly I. a II.

Tento systém channelovala Carola Hundt v srpnu roku 2005.

Lemurské krystaly III. a IV.

Tento systém channelovala Carola Hundt v srpnu roku 2005.

Lemurští kněží byli obdařeni schopnostmi spojit se s Lemurskými krystaly.

Lemurské krystaly byly používány ke stavbě mostů či k zahřívání vody.

Některé byly používány jako nástroje, jiné pomáhaly při duchovním léčení či uvolňování karmických svazků a jsou ještě dnes důležité pro ty, kteří mají z minulých inkarnací lemurská karmická spojení. V tomto systému předkládané symboly obsahují tak říkajíc duchovní esenci některých z těchto krystalů.

Systém Lemurské krystaly I. - obsahuje 6 krystalů.

Systém Lemurské krystaly II. - 7 krystalů.

Tento systém navazuje na předchozí Lemurské zmocnění - Lemurského Facilitatora, proto se předává jen tomu, kdo touto iniciací již prošel.

Předává se ve dvou zasvěceních.

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie, energie osobního vzestupu i vysokých vibrací.

jed.jpg

Lemurie je mýtický kontinent umísťovaný do Indického oceánu, do oblasti mezi Srí Lankou a Madagaskarem, případně táhnoucí se Tichým oceánem až k Velikonočnímu ostrovu. Původ této teorie leží v 19. století, kdy bylo pro biogeografy záhadou existence lemurů na Madagaskaru a jejich kosterních pozůstatků v Indii. Ztracené světy Lemurie a Atlantidy dosáhly vysokého stupně technické i duchovní vyspělosti. Psaných historických záznamů se do dnešních dnů zachovalo poskrovnu, nicméně přece jen se našly texty na dřevěných tabulkách, bambusu, stromové kůře, kostech i drahých kovech, látkách či papyru. Některé z nich se konečně podařilo rozluštit. Nabízejí strhující pohled do života dávných ostrovních říší, poodhalují tajemství neobyčejných schopností tamějšího obyvatelstva a potvrzují jeho nemalý vliv na rané obyvatele Střední Ameriky.

Lemuřané měli vysoce rozvinuté vnitřní vnímání. Celá společnost měla krásnou duchovní horlivost velmi se lišící od naší materialistické kultury. Mohli kontrolovat svoji osobní zkušenost času a uměli komunikovat telepaticky na velké vzdálenosti. Byli schopni dosáhnout stupňů vědomí a dimenzí, které jen někteří dnes začínají dosahovat. Meditací a zmenšením zájmu o materiální věci můžeme rozšířit naši mysl a získat některé schopnosti Lemuřanů.

Lemuřané měli vyvinuté třetí oko, které trochu vyčnívalo ze středu jejich čela. Třetí oko jim umožňovalo vnímat to, co unikalo jejich ostatním smyslům. Dokud používali tento užitečný orgán, mohl obohatit jejich životy, ale jak postupně přestávali třetí oko využívat, jeho síla se pomalu snižovala a nakonec téměř zmizela. Když se soustřeďovali na používání všech šesti smyslů, vnímali něco navíc. Když se třeba soustředili na strom, viděli jeho velikost a barvu, ale též ho vnímali jako živou bytost a jeho nehmotný vztah k prostředí, přírodě a celému kosmu.

V důsledku jejich širokých znalostí si byli vědomi světa ze čtvrté dimenze (to ostatní za 3D závojem), a tento duchovní aspekt života měl pro ně základní důležitost. Přes meditaci a koncentraci na duchovno věřili v reinkarnaci, a že jsme všichni paprskem světla, který nevyhnutelně opustí fyzické tělo. Vědomí, že existuje život po životě bylo umocněno jejich blízkým kontaktem se svými předky v jiném světě.... "

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie, energie osobního vzestupu i vysokých vibrací.

Předpoklady: Lemurský facilitátor

Počet zasvěcení: 2

MOJE LINIE MISTRŮ
* Linda Vaughan
* Yudha Paksi
* Susan Beaumont
* Jay Burrell
* Carola Hundt
* Miloslav Bubník
* Irena Kučerová
* Eva Fialová
* Leona Horáková
* Vlasta Honigová

Ráj srdce


Sestavuji aktuální kalendář ...


CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one