MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Ra - Sheeba

RA - SHEEBA
RS.jpg
Energie Ra-Sheeba je velmi silnou částí dostupné kosmické energie. Nejedná se o rozšířenou léčebnou techniku Reiki, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. Strážci. S postupným úpadkem frekvence vědomí egyptských kněží a s odchodem „Strážců" energie Ra-Sheeba mizela.
V současné době se frekvence naší planety i  kolektivní frekvence lidstva zvýšily natolik, že se tito „hlavní představitelé" opět vrátili na „jeviště", jsou opět připraveni s touto energií pracovat. Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu.

Jedná se o zasvěcení Boha Ra (nejstarší, nejvyšší a nejmocnější egyptský Bůh zastupující mužský element - Bůh Slunce)

a Bohyně Sheeby neboli Isis (Bohyně měsíce, mateřství, magie a léčení) zastupující ženský element a tvořivou, láskyplnou, radostnou, sexuální energii.

Ra-Sheeba je tedy cesta lásky ke světlu a jedině skrze lásku lze docílit Svobody a Jednoty. Stejně tak i v této době se lidstvo probouzí a chce pocítit lásku, aby se mohlo dostat ke Světlu, ke svému vyššímu vědomí.

Při zasvěcování spolupracuje také mnoho dalších božstev, Mistrů Velkého Centrálního slunce, Mistrů Ra-Sheeby a Dračích průvodců.

small_blueis-2.gif.jpg

Jak působí

Ra-Sheeba léčí přímo všechny energetická centra - čakry, čistí je a harmonizuje, zejména 3 čakry spodní. Mění naši DNA a elektromagnetická pole, pracuje na duchovním těle. Zvyšuje světlo a vibrace celého našeho energetického systému, spojuje naše tělo s duší, uvádí do harmonie rozum a emoce. Nemoci, které tyto vysoké vibrace nesnesou, odejdou. Přitom nás učí spojit se s láskou. Láska je to, co nám pomáhá kráčet kupředu na všech úrovních. Je nutné, abychom tuto energii udrželi a umožnili vibracím nás změnit.

Ochraňuj Světlo. Ukaž naše Světlo všem a dívej se, kdo Světlo pozná.

Sjednocení a harmonizace ženské a mužské části v jedné osobě napomůže v komplexním duchovním vzestupu, ale také v porozumění opačnému pohlaví a ke kvalitnějšímu sexuálnímu prožitku ve spojení s duchovní energií.

Díky Ra-Sheebě si můžete rozpomenout na dobu Vašeho působení za dob starověkého Egypta.

Jedná se o jednu z nejsilnějších a nejkrásnějších energií současnosti.

Léčení

Pomocí této energie je možné léčit osobně i na dálku stejně jako u energie Reiki, Shambally. Klient musí během přenosu na dálku ležet v klidu. Při léčení ležíte a máte zavřené oči. Přenos energie probíhá automaticky, pokud ji klient potřebuje a vnitřně s léčením souhlasí. Pokud s léčením podvědomě nesouhlasí, energie se nespustí. Během léčení můžete vidět různé obrazy a vize svým vnitřním zrakem.

isis1.jpg

Zasvěcení do Ra-Sheeby

Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání se svým vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě. Po naladění a následném pravidelném praktikování práce s energií Ra-Sheeba  se zvyšují terapeutické  a spirituální schopnosti absolventa (s ohledem na jeho tzv. karmické zatížení, jako je tomu i u jiných systémů práce s vesmírnou energií).

1. stupeň:

Zvýší a zesílí frekvence vašeho energetického pole, otevře vás k vyššímu stavu uvědomění  a tím  podpoří váš pozitivní vliv na bezprostřední okolí. V tomto stupni obdržíte následující symboly a výklad techniky léčení:

* Klíč, dech života
Spojovací cesta
Velký napravovatel
Cesta léčení
Gejzír
Tón, jádro
Symbol k odstranění účinků negativní energie
Ochrana sebe sama  před znečištěnými zdroji
Symbol k zajištění linie čistého světla a čistých frekvencí
Symbol pravdy
Symbol rovnováhy pro duchovní a hmotné záležitosti
Symbol pečeť Isidina

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete zažít tzv. emocionální detoxikaci, kdy budete opouštět to, co už nepotřebujete, co nebude rezonovat s vaším změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou „Strážce" energie Ra-Sheeba.

1_23.jpg

2. Mistrovský stupeň:

Naladění do dalšího stupně vám pomůže zvýšit a ukotvit energii  Ra-Sheeba, čímž získáváte předpoklady stabilněji udržet vyšší frekvence ve svém energetickém poli. Vaše duchovní a terapeutické   schopnosti mohou  více expandovat, vaše intuice bude posílena, udržením silné energie Ra-Sheeba máte větší možnost být radostnější a šťastnější.  Bude posíleno vaše spojení s frekvencí lásky a se Zdrojem. Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry energie Ra-Sheeba, různé techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup. Součástí druhého stupně je i symbol pro tzv. astrální cestování,

Mistr Ra-Sheeby je schopen využít zvláštní soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.

Předpoklady: praxe, Shamballa

Počet zasvěcení: 2


MOJE LINIE MISTRŮ - Ra - Sheeba
* Omar Antila
* Kurt Straßgütl
* Miloslav Bubník
* Eva Fialová
* Leona Horáková
* Vlasta Honigová

Ráj srdce

Sestavuji aktuální kalendář ...


CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one