MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:
ANSUZ

Bůh, dech, ústa, komunikace, Odin, moudrost
 
as,ansuz.jpg

Jsem ANSUZ; když jsi spoután nepřítelem a vyslovíš kouzlo, pak všechna pouta rozlomíš a budeš volný.

 

Staroanglická Runová báseň
 
Ústa jsou pramenem slov,
moudrým přinášejí moudrost a radu,
všem pak naději, inspiraci a požehnání.
Islandská Runová báseň
 
Odin je prapůvodní stvořitel
a král Ásgardu
a pán Valhally.
Norská Runová báseň
 
Ústí řeky otvírá většinu cest;
ale meč patří do své pochvy.
29.jpg

Písmeno latinky: A
Výslovnost: anglické A (rat)

Symbolizuje boha, spíše Ásy.

Runa bývá označována jako zdroj jazyka, moudrost.

Nejčastěji je spojována s Ódinem, protože stromem Ansuzu je jasan, na kterém se Ódin oběsil.

Kvůli Ódinově obětování na jasanu došlo ke zbožňování tohoto stromu. Vše z jeho dřeva bylo nejlepší, než ze dřeva jiného stromu.

Jiný název: Ass, Os, Aesir
Číslo: 4
Barva: tmavě modrá
Minerál: Smaragd, Lazurit
Rostlina: Jasan, Muchomůrka
Živočich: vlk, havran
Božstvo: Odin
Symbolika:
Léčení:
ústa, zuby, poruchy řeči
Trollí runa: prokletí

Období: 13.8.-28.8.
Denní doba: 15:30-16:30
Energie: mužská
Směr: jihozápad
Svátek: srpnová noc
Živel: vzduch
Den v týdnu: středa
Měsíční fáze: ubývající
Astrologie: Venuše

Ansuz je symbolem základní síly, dává popud k tvořivé práci.

Obsahuje vědění, znalosti a chytrost při jejich užívání: sílu osobnosti a schopnost přesvědčovat okolí.

Varuje před zneužíváním znalostí na úkor jiných.

 
29.jpg

Význam při výkladu:

Nejvyšší z bohů, Ódin, má svou runu Os.

Dodává sílu, boží požehnání, ochranu, ale také inspiraci.

As - Runa je znamením Odina, nejvyššího boha severských legend, hlava jedné z důležitých božských rodin (druhou pak byli Vanové, z nichž pochází například dvojčata Frey a Freya).

Odin je mocný bůh, vládne jak silou, tak svou modrostí a znalostmi. Neustále touží po vědění, mnohdy za něj platí vysokou cenu - aby se mohl napít ze studny znalostí, obětoval vlastní oko, aby získal tajemství run, visel devět dní na jasanu světa Yggdrassilu. Odin je nejvyšším severským bohem, ale mnozí mu vytýkají, že nevládne spravedlivě a nadržuje svým oblíbencům.

Asa symbolizuje vědění (hlavně šamanské a magické), znalosti a chytrost při jejich užívání. Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčit okolí. Negativním aspektem této runy je ale zneužívání znalostí k osobnímu prospěchu na úkor druhých.

29.jpg
Vizualizace
bůh Odin vám stojí tváří v tvář s okem planoucím moudrostí, na rameni má dva havrany a u nohou mu sedí dva vlci, na svém rohu, z něhož pije, má vyryty runy.

 
 
Význam rovně
* ústa, dech
* komunikace, řeč
* ústní tradice
* písmo, báseň, píseň
* sebevyjádření
* korespondence, úřední oznámení, právní záležitosti
* být informovaný
* otevřená komunikace, úspěšné jednání
* moudrost, studium, poznání a uvědomění
* moudrá osoba, vědec, učitel, poradce, duchovní, esoterik
* rada
* životní zkouška, která vede k vnitřnímu pochopení
* moudré rozhodnutí
* stáří

 
Význam obráceně
* dezinformace
* lži, faleš a klam, neupřímnost
* okouzlující slova zbavená pravdy nebo myšlenky
* zablokovaná, nedostatečná komunikace
* vleklé diskuze, zdlouhavé vyjednávání
* špatně volená slova, která mohou ublížit
* špatná rada, odmítání dobré rady
* zneužívání intelektu a vědomostí k manipulaci druhých pro vlastní prospěch
* duchovní omezenost, hloupost, nevědomost
* vázne sebevyjádření

 
Zdraví
* ústa, zuby, poruchy řeči

 
Magie
* zesiluje komunikativní a tvůrčí energie
* pomáhá při zkouškách a prověrkách
* poskytuje odpovědi na nezodpovězené otázky
* je vhodná např. při vstupním pohovoru při hledání nové práce
* pro úspěch a vůdčí sílu
* magický při závažných rozhodnutích
* pomoc při věštění, hypnoterapiích, návratech do minulých životů
* zaskočení nepřítele

 

Ráj srdce


Sestavuji aktuální kalendář ...


CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one