MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:
FEHU

hojnost, bohatství, majetek, dobytek, potrava
 
feoh,fehu.jpg

Dokážu pomoci při každé nemoci, při starostech a bolesti. Ale pamatuji na tvůj konec. Jsem runou prapůvodního ohně, který působí v lásce jako síla tvoření. Jsi naladěn na sebe sama, a přece jsi částí celku.

Staroanglická Runová báseň

Bohatství dává pohodlí,
však sdílet je musíš, doufáš-li v losování
pro souzení před bohy.
Islandská Runová báseň
 
Peníze vyvolávají sváry mezi příbuznými
a utrpení přílivu a dráhu hada.
Norská Runová báseň
 
Peníze vyvolávají sváry mezi příbuznými;
vlk vyrůstá v lese.
29.jpg
Písmeno latinky:  F
Výslovnost: F

Fehu se obvykle překládá jako dobytek. Ten byl dříve něčím jako měnou - Fehu proto značí materiální zisk.
 
Fehu má vztah k Freyovi, kterému se obětovávali býci nebo voli.
Také se může vztahovat k jeho sestře Freye.

 
Jiný název: Feoh, Fe
Číslo: 1
Barva: světle červená
Mineral: Karneol, Achát
mechový
Strom: Černý bez
Rostlina: Kopřiva
Živočich: kráva, dobytek

Božstvo: Frey, Freya (Odin, Frigg)
Symbolika:
Léčení:
hrudník, dýchací potíže
Trollí runa: chudoba

Období: 29.6.-13.7.
Denní doba: 12:30-13:30
Energie: ženská
Směr: jih
Svátek: letní slunovrat
Živel: oheň nebo země
Den v týdnu: sobota
Měsíční fáze: úplněk
Astrologie: Venuše, Beran

Fehu nám pomáhá rozpoznat pravou hodnotu věcí a varuje před nehodou, kterou bychom si mohli nedbalostí přivodit.

 
29.jpg

Význam při výkladu:

Patronem této runy je bůh plodnosti Frey. Představuje prosperitu a hojnost nabytou vlastníma rukama.

Tam, kde Frey prošel a mávnul svým zeleným pláštěm, se všechno zelenalo a kvetlo.

Feoh - Dobytek byl pro staré národy symbolem bohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo i jako zdroj potravy - tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním. Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě, třeba výhrou, kterou runa někdy předpovídá. Zároveň je otázkou - nakládáme se svým vlastnictvím (hmotným i duševním) správně? Dokážeme jej nejen získat, ale také se o něj rozdělit?

Nemocným Feoh dává naději na brzké uzdravení. Lidé, kteří ochořeli, se v minulosti často ukládali do chléva mezi ustájená hospodářská zvířata, kde bývalo tepleji než v domě.

Nepříjemnou událostí, kterou tato runa někdy předvídá, je požár. V dnešní době můžeme mluvit spíše o nehodě způsobené nedbalostí, před kterou nás runa varuje.

29.jpg
Vizualizace
kráva se zahnutými rohy stojí v úrodném poli, vlevo číhá v temném lese vlk a v popředí leží v trávě had stočený do klubíčka

 
Význam rovně
* hojnost, bohatství (vnější i vnitřní), dostatek
* majetek, materiální statky, peníze
* štěstí, prosperita po vynaloženém úsilí, zlepšení situace
* zisk, investice, výhra, dědictví
* úroda, plodnost
* mnoho, spousta
* dědictví
* společenský vzestup
* překonání překážek, pokračovat vytrvale a trpělivě vpřed
* smysl pro vlastní hodnotu, ego
* vztah harmonický, romantický, opětované city
* uvážlivost v nakládání s financemi
* podělit se o bohatství, štědrost, velkorysost, nezištné sdílení
* užití moci

 
Význam obráceně
* materiální ztráta
* nenasytnost, lakota, poživačnost, nadměrný materialismus, křečkování
* zneužití moci, bohatství
* velká opatrnost ve finanční oblasti
* smůla, neúspěch
* nedostatek iniciativy, neochota jednat, neschopnost využít potenciálu, pochybnosti
* malé zdroje, chudoba, nouze, nedostatek
* promrhání bohatství, rozhazování, plýtvání

 
Zdraví
* brzké uzdravení
* dostatek energie, vitalita
* hrudník, dýchací obtíže
* nehoda způsobená nepozorností a nedbalostí, chaos

 
Magie
* runa Fehu má dočasné působení, proto je třeba její působení obnovovat
* dodává vytrvalost a vůli na cestě k cíli
* zvětšení bohatství
* dobré obchody, pracovní postup
* zvýšení vitality a vnitřní síly
* zajistí posun vpřed, odstraní průtahy
* ochrana majetku a hodnot
* zařídí, aby něco fungovalo
* spaluje nenávist, chrání před zlými úmysly druhých
* přivolá zuřivost, bojovnost

 

Ráj srdce


Sestavuji aktuální kalendář ...


CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one