MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:
RAIDO

kolo trakaře, cesta, jízda na koni, vůz, rada
 
rad,raidho.jpg

Jsem RAIDO; silou myšlenky od tebe odvrátím každý útok, ať je jakkoliv prudký. Jsem pročištění a očista, řešení a vítězství nad tvým Já.

 

Staroanglická Runová báseň
 
Jízda na koni je snadná pro hrdiny
uvnitř v síni; mnohem složitější je obkročmo na silném koni
pádícím po míle dlouhých stezkách.
Islandská Runová báseň
 
Jízda na koni je sladkým posezením
a rychlou cestou
a námahou pro koně.
Norská Runová báseň
 
Ježdění je prý pro koně to nejhorší;
Reginn ukoval ten nejlepší meč.
29.jpg

Písmeno latinky: R
Výslovnost: R

Tato runa má velké množství významů, hlavním z nich je Cesta a s ní související Jízda na koni, popřípadě podle slova Reid i hrom.

Runa je pro svůj „hromový" význam občas připisována Thórovi, jelikož jeho kočár byl dle seveřanů zdrojem blesků a hromů.

Z toho vyplývá, že dub, který je nejčastěji zasažen bleskem, je Thorův strom a proto náleží runě Raido.

Jiný název: Raidho, Radh, Rad, Reid
Číslo: 5
Barva: jasná červená
Minerál: Chryzopras, Tyrkys
Rostlina: Dub, Svízel, Starček
Živočich: kůň
Božstvo: Ing, Nerthus, Thór

Symbolika:
Léčení:
nohy, hýždě
Trollí runa: bouře

Období: 29.8.-12.9.
Denní doba: 16:30-17:30
Energie: mužská
Směr: západ
Svátek: podzimní rovnodennost
Živel: vzduch
Den v týdnu: úterý
Měsíční fáze: ubývající
Astrologie: Střelec
 
Raido je pohyb, změna sebe sama.

Kráčí po cestách vnitřních i vnějších a nevede nás správným směrem, k zisku.

Ať už k finančnímu, nebo duchovním; žádný výsledek však nepřichází bez obětí.


Byla používána k vzývání duchů.

 
29.jpg
Vizualizace
rychlý černý kůň s jezdcem v kápi uhání po stezkách zalesněného kraje a od kopyt mu létají jiskry, jak běží po kamenitých cestách.

 
Význam rovně
* cestování (po souši)
* cesta (vnější i vnitřní), životní cesta, astrální cestování
* putování, hledání, rozšiřování si obzorů
* myšlenky
* dobrodružství, odvaha
* rytmus, tanec
* pohyb vpřed, směřování k cíli, změna životního stylu, místa či prostředí, pokrok
* výměna informací, poselství, zpráva, návštěva
* rychlost
* iniciativa, mít otěže pevně v rukách
* rozhodování o správném směru
* sexuální styk
* něco je na cestě
* vhodný čas pro jednání, aktivitu

 
Význam obráceně
* nedostatek rychlosti a pohybu
* zmařená, neplodná cesta
* toulání se bez cíle, zmatek
* zavedení na scestí, bloudění, špatná cesta, nevhodný směr
* křečovité svírání otěží, přílišná snaha kontrolovat veškerý pohyb
* přílišné setrvávání v pohodlí a bezpečí
* obtížně se držet v sedle, nemít věci pod kontrolou, neschopnost se někam dostat
* nic nového nepodnikat, neuskutečňovat plány
* zpoždění, průtahy, přerušení vývoje

 
Zdraví
* nohy, hýždě

 
Magie
* runa rituálního a astrálního cestování
* chrání na cestách
* udržuje rychlý spád věcí a zabraňuje průtahům či možným překážkám
* dodává energii k cestě kupředu
* dodává odvahu při hledání změny
* zbavuje strachu z budoucnosti
* chtít se někoho zbavit
* lehkomyslnost, společenský neklid, nestálost
* překážka v dopravě

 

Ráj srdce


Sestavuji aktuální kalendář ...


CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one