„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Runy a datum narození

Runy a datum narození
Runy patří k nejmocnějším, ale také nejtajemnějším magickým symbolům. Malovaly se na domy, ryly se do mečů i na kolébky a také předpovídaly budoucnost. Poselství dávné moudrosti nesou i dnes.
 
Abychom mohli s runami jakkoli pracovat, musíme znát jejich význam, a to většinou i v širších souvislostech. Psaní runových formulí a věštění z run totiž zohledňuje i přenesené významy, v runách ukryté.

Každá runa je přiřazena určitým datumům, Takže má i souvislost s datumem narození. Posuďte sami.
13.1. - 27.1.
Pertho, peorth

- hra, figurka


Šachy jsou vždy představení a smích pro hrdé,
kde válečníci sedí´v pivnici radostní pospolu.


O významu této runy se stále vedou spory. Uvádí se, že značí tanec, strom v plodu, srdce… Každopádně je tato runa runou ženskou, váže se k tajemnu, doporučuje užívat potěšení s rozumem. Někdy může znamenat náhlý zisk, například výhru, nebo dědictví, také objevení dávno ztracené věci, nebo uzdravení. Její bohyní je Frigg.
Ve věštbě se na tuto runu pohlíží jak na runu osudu a označuje hledání vnitřní proměny. Patří k ní osika, nebo buk, symbolem je miska (lůno). Její rostlinou je oměj. Runa se vyslovuje jako české P.

 
Dáváte si velký pozor na to, abyste se nestali jen figurkou v nějaké hře. 
Jste silní hráči. Tato runa souvisí s bohyní Frigg, Odinovou manželkou. 
Frigg byla velice mocná čarodějka a přadla klubka osudů. 
A tak i vy máte moc nad tím, vládnout, tvořit a přetvářet osudy druhých lidí. 
Pozor na to, abyste nad tohou zvítězit, neztráceli sami sebe. 
Hra je krásná věc, ale jen v tom případě, když ji dotyčný opravdu ovládá.

28...1. - 11.2.
Algiz, eolg

- ochrana


Ostřice roste v kapradí,
bují ve vodě,
pálí krev
každého, kdo se jí dotkne.


Silná ochranná runa, ve smyslu amuletu i chrámového útulku. Zřejmě má souvislost s tajemným slovem alu.  Každopádně je tato runa velmi pozitivní. Je spojena s losem, tisem a ostřicí. Jejím bohem je Heimdal. Používá se také v léčitelství. V jejím tvaru můžeme hledat symbol otevřené ruky, letící labutě, losího paroží, i člověka s rukama vztaženýma k nebi. Runa se vyslovuje jako souhláska stojící někde mezi Z a R.

 
Máte svou vlastní ochranu, jste i tím silní ochránci, bránící své bližní. 
Pozor ale na to, abyste svou ochranu nebrali až příliž vážně. Ne každý stojí o to, aby měl nad sebou ruku dozoru a přísné disciplíny! 
Popusťte trochu uzdy svým bližním, mohou se cítit jako v kleci.

12.2. - 26.2.
Sowulo, Sigel.

- Slunce


Slunce je pro mořeplavce vždy spolehlivé,
když se pohybují přes rybářskou lázeň,
dokud je mořský koník
nedonese k souši.


Sowulo je velmi příjemná runa. Značí ochranu, pozitivní sílu, vítězství, slávu. Při neopatrném zacházení s ní však její pozitivní záře může oslepit okouzleného runika.
Runová poezie popisuje tuto runu jako naději pro námořníky na dalekých plavbách (u národů mořeplavců ani není divu). Je to runa boha Bandura, je spojována se zlatou barvou, jmelím a jalovcem. Runa reprezentuje mužskou energii a se vyslovuje jako české S.

 
Slunce nám dodává energii, je velice potřebné, nezbytné pro život.
I Vy jste nezbytnou součástí lidí, okolo Vás. 
Jste silná osobnost, okouzljící osobnost. Vaše energie, Vaše přesvědčení může být ale silnější a škodlivější, než si myslíte. Slunce je naším životadárcem, ale všeho moc škodí. 
Může nás i spálit. 
Zkuste trochu povolit ze svých zásad, zkuste odpustit, zkuste zmírnit své přesvědčení a pokuste se naslouchat druhým. Zkuste připustit, že mezi Vámi a Zemí je ještě něco jiného.

27.2. - 13.3
Teiwaz

- Týr


Tyr je znamení, které má důvěru vznešených,
stále se pohybuje
a v temnostě noci nikdy neodpočívá.


Runa je zasvěcená Týrovi, bohu války a vítězství. Od počátku používání runového písma je snad nejužívanější runou pro amulety.
Teiwaz je runou velmi pozitivní, značí vítězství, zdravou soutěživost, mužskou plodnou sílu, sílu vůle a vitalitu. Může přinést vítězství v soudím sporu, ale jen pokud jste v právu. Dodává lidem motivaci i boji a zápolení, vůli k vítězství.
V Teiwazu někteří vidí tajemnou geir's-odd, oštěpovou runu. Stárnoucí válečníci si ji prý vyřezávali do těla, aby jim byla dopřána hrdinská smrt v boji a tak i cesta do Walhaly. Teiwaz je runa nejčastěji nalézaná na anglických pohřebních urnách. Na jedné z uren v Sawstonu v Yorkshire byla nalezena spolu s dalším prastarým germánským symbolem, svastikou.
Při věštbě značí potřebu odvahy, rozhodnosti a schopnost převzít zodpovědnost za své činy.
Runa je spojována s dubem, patří k ní červená barva. Runa se vyslovuje jako české T.

 
Tato runa náleží bohu Týrovi.
Nejspravedlnějšímu bohu ze všech. Týr dokonce obětoval svou ruku, aby mohl nastolit řád a zamezit škození. 
I Vy máte tuto schopnost. Jste neskutečně spravedliví a za své přesvědčení obětujete cokoliv. 
Pozor ale na to, abyste nebyli až moc útoční. 
Někdy to chce udělat pár kroků, abychom se mohli rozmyslet. Nedělejte impulzivní, radikální rozhodnutí. 
Tuto runu si staří bojovníci malovali na své oštěpy proto, aby jejich zbraně nikdy neminuly cíl. 
Jste věcní, odhodlaní bojovat za svou věc, ale někdy útočíte, aniž byste museli. Važte před tím, než zaútočíte. 
Neuvážené a zbrklé boje přinášejí většinou jen prohru.

14.4. - 29.3.
Berkana, beorc.

- Bříza


Bříza nemá plody, ale nese ratolesti bez přírůstku,
je nádherná ve svých větvích,
obtížená listím, těžká ve větru.


Bříza byla posvátným stromem, spojeným s jarními rituály plodnosti, proto je Berkana runou domova, rodiny, předpovídá radostnou událost. Runa je zasvěcená bohu Fredovi, je považována za runu léčivou, vyvolávající regeneraci. Používá se také při porodu.
Ve věštbě je runou nových začátků a lásky. Mezi bohy je také spojována s bohyní Holdou, je to runa spíše ženská. Runa se nevyslovuje jako typická souhláska, jíž je české B. Podle Elliotta by výslovnost měla připomínat zvuk, jaký se tvoří, když prudce vydechujeme a přitom nezaokrouhlíme rty.

 
Bříza je ve všech oblastech léčivý strom. 
I Vy jste léčitelé těla i duše. 
Jste člověk, který je schopný se pro ostatní rozdat. 
Jste citliví a někdy až moc. Bříza sice léčí, ale sama je náchylná na zranění. 
Jakmile říznete do Břízy, dlouho z ní teče smůla - říká se, že dlouho pláče.
I Vy si nosíte svá zranění až moc dlouho. 
Tato runa náleží i sudičce Urd, sudičce minulosti. 
Taháte si za sebou svou minulost jak smradlavou fusekli. Naučte se zapomínat, naučte se tolerovat. 
Žel bohům, musíme žít i s negativními aspekty života. 
Smiřte se s tím, jinak Vás okolí ubije.

30.3. - 13.4.
Ehwaz, eh

- kůň


Kůň je potěšením vznešených,
kde hrdinové ve zdraví na svých koních si vyměňují slova,
pro neklidné je útěchou.


Ehwaz je runou koně, zvířete, kterého si seveřané velmi cenili. Koně byli využíváni i k věštbám, Sleipnir byl buď sněhově bílý nebo šedě grošovaný. Obecně značí pohyb, jak fyzický, tak i duchovní. Bohem spojovaným s touto runou je Frey. Ehwaqs je také runou komunikace, poselství i žádosti o pomoc. Je spojována také s Ragwortem, strome je dub a jasan. Vyslovuje se jako české E.

 
Jste tažným i přátelským koněm, rozdáváte lásku stejnou měrou, jakou vyžadujete. 
Jste tím pravým společníkem pro druhé. 
Tato runa souvisí i s Bohyní Idunn, která pečuje o jablka mládí. 
Rozdáváte mladistvou energii okolo sebe. 
Pozor ale na to, abyste se nestali přímo závislí na tom, kdo Vás dokáže zkrotit a vést. Rozchod by měl katastrofání následky. 
Vztah mezi koněm a člověkem byl vždy na život a na smrt. Jeden byl závislý na druhém. Pozor tedy na jakékoliv závislosti.

14.4. - 28.4.
Manna, man

- muž, člověk


Lidé jsou jejich štěstím
a drazí svým příbuzným,
přesto se všichni musí odloučit jeden od druhého,
protože bohové svěřili tělo zemi.


Tato runa značí člověka, ať už jako jednotlivce, nebo celé lidstvo, označuje také společnost a její řád. Je runou lidí, kteří mají sklon pomáhat druhým, nabádá ke spolupráci pro zajištění úspěchu celku. Pojí se se vztahy a příbuzenstvím. Nese s sebou ochrannou a obrannou moc. Každý člověk je součástí lidstva, ale každý jednotlivě utváří svůj osud
Symbolickým významem tého runy je manželství nebe a země, je spojována s bohy Heimdalem, Odinem a Friggou. Jejím keřem je cesmína, bylinou mořena. Vyslovuje se jako české M.

 
Jste člověk se vším všudy. Se svými klady i zápory. 
Jste pragmatičtí, věcní, stojící pevně na zemi. 
Tak, jako pravý člověk, vnímáte svět jen podle svého měřítka. 
Pozor na svou vlasní sobeckost, nevyplácí se...

29.4. - 13.5.
Laguz, Lagu

- voda


Voda se suchozemcům zdá únavná,
jestliže se na ni odváží v nepevném člunu,
mořské vlny budou pěnit
a mořský kůň bude dbát, aby nepohazoval hlavou.


Tato runa je zasvěcena Njördovi, značí plynutí, proměnlivost, také nedostatek sebeovládání. V kladném slova smyslu pak empatii, imaginaci, intuici a sexuální fantasie. Je runou umělců, malířů, herců a spisovatelů, podporuje intuici. Runa je spojována s tuleňem, rackem a vrbou.
Ve věštbě symbolizuje přechod z jednoho stavu do jiného, je to runa ženská. Vyslovuje se jako české L.

 
Voda je nositelem informací, je prospěšná. Ale stejně, jako je prospěšná, může i škodit. 
Bojíte se jakékoliv změny. V horku se vaříte a v zimě mrznete. Je pro Vás důležité nalézt si svůj vlastní střed. 
Nekoukejte na ostatní kukátkem před tím, než si zametete před vlastním prahem. Jste totiž nestabilní. 
I Vy jste, jako voda, nevyzpitatelní. Vše, co není ve zlaté střední cestě, je pro Vás špatné. 
Najděte ten střed, vážně... 
Bude to dobře hlavně pro Vás.

14.5. - 28.5.
Inguz

- Frey


Ing byl nejdřív spatřen mezi východními Dány,
odplouval přes vlny se svým vozem vzadu,
tak ho válečníci pojmenovali.


Runa je zasvěcena bohu Freyovi, jehož jiné jméno bylo Ing. Symbolizuje  plodnost a někdy je pokládána za runu poznačující mužský pohlavní orgán a přímý ekvivalent samičí Pertho. Dále je zmiňována také ochrana domova, rodinného krbu.
Obecně symbolizuje dokončení, dosažení cíle. Může znamenat porod nebo orgasmus, ale také  duchovní osvícení,  sexuální význam však převažuje. Runa také označuje dokončení velkého díla a vychutnání úspěchu. Inguz je ve spojení s jabloní, jejím symbolem je penis. Vyslovuje se jako nosové N v českém slově „sklenka“.

 
Frey je bůh plodnosti. Rozmařilý mladík s velkým sexuálním apetitem. 
Je velice nestálý a tak i Vás stálost ničí. 
Neoddávejte se svazkům, dokud nedospějete v moudrou a stálou bytost. 
Jste bohém, užívejte si, dokavaď to jde. Sezení doma na židli pro Vás není. 
Jděte do světa a užívejte si jej plnými doušky. 
Neslibujte věrnost, pokud ji nemyslíte smrtelně vážně, jinak zklamete!

29.5. - 13.6.
Dagaz

- den 


Den je boží posel, světlo bohů
je štěstím a potěchou pro bohaté a chudé.


Dagaz je pozitivní runou, symbolizující den, denní světlo, bezpečí, které poskytuje. Značí také růst, pokrok, vývoj, varuje však před sebestředností. Runu Dagaz je možno použít k transformaci v životě, je spojována s bohem Heimdalem, je nositelkou mužské energie a jejím stromem je jedle. Přestože reprezentuje písmeno D, vyslovuje se tato runa jako anglické TH ve slově „then“.

 
Na severu, odkud runy pocházejí, je den svatým. Není tam totiž příliž časté vidět vycházející slunce. 
Den je uctívaným svátkem. 
I Vy jste člověk, který požaduje, aby byl uctíván. 
Máte svou hrdost, což je dobře. 
Jste člověk, který dokáže měnit životy druhých. Vstupovat jim do osudu a jejich osud měnit. 
Využijte svých schopností dokavaď je čas. 
Může k Vám přijít soumrak a to je pro Vás konec všeho. Nebuďte zarmoutilí a užívejte svých sil. 
Pryč s obavami, žijte dneškem.

14.6. - 28.6.
Othila, ethel 

- majetek, dědictví


Domov je milován každým,
když se mohou těšit ze svých práv a práce
a prospívat v míru.


Tato runa označuje vše, co lze předat potomkům, či bližním, v rozšířeném významu také rodnou zem. Může symbolizovat, jak vědomosti a vlastnosti, tak i hmotné statky. Na druhé straně, připomíná nám, že abychom mohli dědit, někdo jiný musí zemřít. Lze ji použít při hlídání rodinného majetku a k dosažení úspěchu. Runa je spojována s Odinem, jejím stromem je hloh a rostlinou jetel. Runa se vyslovuje jako české O.

 
Majetek je vždy spojován s rodinným jměním. 
Jste rodinný typ a a za svou rodinu uděláte cokoliv. 
Don Corleone je Váš idol. 
Jenomže rodina se sebou nese i závazky. 
Pozor tedy na to, aby Vám Vaše závazky nepřerostly přes hlavu. Mohli byste o ní přijít. 
Snažíte se o to, aby po Vás zůstalo nějaké poselství a to je dobře. 
Nedělejte to ale za každou cenu. 
Cena může být příliš vysoká. 
Pozor na závislosti všeho druhu, máte k nim sklony.

29.6. - 13.7.
Fehu, feoh

- dobytek


Bohatství je potěšením pro každého,
přesto každý musí dát ochotně, jestli chce jásat v nebi.

F je runou majetku, zisku, to vzhledem k tomu, že dobytek byl pro lidi v době, kdy užívání peněz nebylo běžné, hlavním ukazatelem movitosti majitele. Dnes nabádá k opatrnosti a prozíravosti, doporučuje přímočarost v obchodních záležitostech. Má vztah k Freyovi a Freye.
Při věštbě signalizuje, že dosáhnete vytyčeného cíle, vzhůru nohama pak znamená potíže ve věcech finančních. Fehu se vyslovuje jako české F.

 
Ne, neberte se jako dobytek, tím nejste! Naopak jste prospěšní, jak jen můžete. 
Dobytek se dříve používal k obchodování. Jste tedy dobrými obchodníky. 
K dobytku, do stáje, se dříve dávali nemocní lidé, protože stáj, byla nejteplejší místnost v domě. Máte tedy i léčitelské schopnosti. 
Jednou a tou největší Vaší nevýhodou je to, že musíte být závislí na těch, co Vás opečovávají a na těch, co Vám, byť jen jednou, udělají dobře. 
Potřebujete svou stáj a tak je domov, s tím, kdo Vás opečovává, tím nejdůležitjším místem na světě. 
Potřebujete, musíte mít svou pozornost. Bez ní budete k nepoužití. 
Rozdávání se do roztrhání těla, to je Váš úděl. 
Najděte si meze...

14.7. - 28.7.
Uruz, Ur

- zubr, tur


Divoký vůl je prudký,
s rohy nad sebou,
nebojácný bojovník, který kráčí pustinou všemohoucí

Tato runa má název po praturovi, silném, bojovném zvířeti, zvířeti zasvěceném Thorovi, z jehož rohů se dělaly poháry na hostiny. Je runou rychlosti a síly, jak tura, tak toho, kdo ho dokáže ulovit, runou nespoutané přírodní energie, volnosti a přeneseně také mužské plodnosti. Užitek z této runy plynoucí nemůže mít pod kontrolou jedinec.
Ve vikingském futharku je síla zvířete zaměněna za plodivou sílu deště dopadajícího na oseté pole. Stromem spojovaným s Urguzem je stříbrná bříza, která symbolizuje znovuzrození a nový začátek. Božstvem runy je Urd. Uruz se vyslovuje jako české U.

 
Zubr, pratur je prastarým zvířetem, je symbolem velké síly a rychlosti, ale i síly a schopnosti člověka, který dokázal tak nebezpečné zvíře ulovit. 
Runa tedy znamená fyzickou sílu, vytrvalost, odvahu a volnost, přeneseně pak dobré zdraví a potenci. 
Runa představuje nezvladatelnou přírodní energii, kterou nemůže mít pod kontrolou žádný jedinec. 
Ovlivňuje štěstí a bohatství, ne však na úkor jiných, ale naopak pro blaho celku. 
Nerozdávejte se do úmoru!

29.7. - 12.8.
Thurisaz, thorn

- trn, obr

 
Thorn je velice ostrý, ke každému,
těžko se zdržuje,
krutý k těm, kdo odpočívají mezi ostatními.


Th je tak zvaná „trolí runa“, obecně symbolizuje nepřízeň přírody, a to i v anglosaském futharku, kde její význam značí „trn“.
V sekvenci tří znaků za sebou dokáže v textu změnit význam následujícího. Vyvolává démony podsvětí. Někdy se jí říká „Hrungniho srdce“, na základě legendy zaznamenané Snorri Sturlusonem, v níž Thór zabil obra Hrungniho. Obrovo srdce prý vypadalo jako trojúhelníkovitý runový znak s ostrými úhly.V okrajovém smyslu také symbolizuje sexuální agresi.
Je runou převážně nebezpečnou a působící chaos, ale i ji lze využít kladně, pokud ji má magik plně pod kontrolou. V určitém kontextu může působit ji jako ochrana, může pomoci překonat strach. Keřem, který je s ní spojován, je trnka. Thurisaz se vyslovuje jako TH v angličtině.


 
Trní je odpradávna používáno jako ochranný prostředek. Tuto runu si staří bojovníci malovali na své štíty, aby je ochránila před útokem. 
I Vy máte tuto ochranu. 
Se štítem to ale nepřehánějte, můžete jím odehnat i lidi, kteří se Vám snaží pomoct. 
Pozor na to, abyste se nestali tím pověstným trnem v oku.

13.8. - 28.8.
Ansuz, os

- Odin, bůh 

 
Ústa jsou zdrojem řeči, podpora moudrosti
a pro každého požehnání a důvěra.

Runa znamená boha jako takového, pro seveřany zejména někoho z Ásů nebo samotného Odina. Představuje také božský princip a moudrost, dorozumívání s vyšší inteligencí, může věštit osudovou zkoušku nebo cestu.
V sousedství negativních run věští nepříjemný osud. Její přítomnost při věštbě znamená, že odpověď přichází „z vyšších sfér“. Značí také, že máte o pomoc požádat někoho moudřejšího a zkušenějšího, při vzývání je pokládána za šťastnou a je možné ji použít k vzývání tvořivých sil země. Je spojována s Jasanem. Vyslovuje se jako otevřené A.

 
Odin byl velice moudrý bůh. 
Vládce celého severského panteonu. Pro získání moudrosti ale vždy musel zaplatit krutou daň. 
Věnoval své oko, aby se mohl napít ze studnice moudrosti. Musel viset devět dní na stromě světa, aby poznal tajemství run. 
Takoví jste i vy. 
Svou moudrost máte vykoupenu utrpením. 
Učíte se hlavně z chyb. 
Nebuďte tak tvrdohlaví, jinak budete platit do smrti...

29.8. - 12.9.
Raido, rad

- cesta

 
Jízda dvoranou je velmi příjemná,
silnější je sedět na silném koni
a urazit míli cesty.

 
Tato runa značí cestu, jízdu, dlouhou výpravu na koni, nebo se zápřahem. Runa byla pravděpodobně cestovním kouzlem, určeným pro ochranu lidí i nákladu. Přisuzuje se Thorovi. Může být symbolem vnější i vnitřní cesty.
Ve věštbě znamená komunikaci (poslání zprávy), někdy také sex, spíše ve smyslu zábavy než plození, může znamenat životní změnu. Raido je runou obchodníků, kterým sděluje, aby jednali rychle. S runou je spojován dub a vyslovuje se jako české R.

 
Dříve se cestovalo hlavně za obchodem. 
Runa Vám dává neobyčejný obchodní talent a cestovatelského ducha. 
Nebojte se vycestovat za obchodem do cizích krajin, vyplatí se Vám to. 
S cestou je ale spojena jistá nestálost ve vztazích. 
Dobře se rozmyslete, zda dokážete žít s jedním člověkem celý život. 
Věrnost není Vaší silnou stránkou.

13.9. - 27.9.
Kaunaz, cen

- pochodeň

 
Pochodeň pro všechny živé
je bledá a jasná
nejvíc hoří, kde vznešení lidé odpočívají.

 
Runa K znamená pochodeň, světlo, je však spojována také se symbolem člunu, ve vikingském futharku však vřed, proto je její interpretace nejednoznačná, obecně však spíš pozitivní.
Kaunaz zlepšuje zdraví, představuje světlo duchovní cesty, symbolizuje silnou sexuální energii, je považována za runu ženskou, ve vikingském futharku se o ní však hovoří jako o „chorobě osudné dětem, pálivých bolácích a pachu hnilobném“. Je tedy možné, že obklopena negativními runami může signalizovat i nemoc. Jejím stromem je borovice, rostlinou petrklíč a božstvem Heimdal. Runa se vyslovuje jako české K.

 
Pochodněmi se v dřívějších dobách šetřilo. 
Svítilo se pouze tam, kde se lidé učili, nebo kde se pečovalo o nemocné. 
Tato runa Vám dává výborné schopnosti k učení i k léčení. Jste lidmi, kteří druhým dokáží ukázat pravou cestu. 
Být učitelem, nebo lékařem, je ta pravá činnost pro Vás. Pochodeň je také velice žhavá. 
Dávejte pozor, abyste svým ostrým jazykem nespálili někoho, koho nechcete.

28.9. - 12.10.
Gebo, gyfu

- dar

Dar je pro každého sláva a povýšení
a pro potřebné pomoc a potrava.


Runa znamená dar, ovšem není vyjádřeno, o jaký dar se jedná. Obecně jde o vztah mezi dárcem a obdarovaným, spojuje lidi a bohy, bohaté a chudé, milující… může značit uzavření smlouvy i polibek mezi zamilovanými. Ve věštbě ukazuje na možnost získání velmi důležité informace nebo rady.
Runa prý chránila před jedem v poháru. Dodnes uchoval zvyk označovat sudy s pivem třemi X, čili třemi runami Gebo. Její rostlinou je maceška, stromem jasan a jilm a božstvem Gyfu. Vyslovuje se zhruba jako české G, ovšem s jazykem opřeným o patro (Gh).

 
Dary se dříve dávaly hlavně proto, aby se zvýšil majetek v rodině. 
( Pokud mi sourozenec dal dar v nějaké hodnotě, byl jsem povinován, dát mu dar v hodnotě vyšší ). 
Berete svět prakticky a to je dobře, ale s city moc zacházet neumíte. Naučte se pohladit, můžete jinak ztratit své příznivce.

13.10. - 27.10.
Wunjo, wyn

- dokonalost


Potěšení třeba není těm, kdo mají skromná přání a zármutek
a rozmnožili se a jsou blažení.


Runa značí pohodlný život, štěstí, úspěch. Lingvisticky odpovídá německým slovům wulthuz (sláva) a winjo (pastvina), ve věštbě tato runa oznamuje dostatek, štěstí a harmonii z něj vyplývající. Připomíná nám, abychom užívali dobrých časů, dokud trvají.
Runa je spojována s Odinem, jejím stromem je jasan. Runa se vyslovuje jako W v současné angličtině.

 
Oslava je pro bohy samozřejmostí, zvláště pro božské bojovníky. 
Oslavy ale nesou i své nevýhody a těmi jsou neustálé kocoviny. 
Jste schopni slavit den před večerem. 
Oslavujete dříve, než se má. 
Zklamání je pro Vás kocovinou na dlouhou dobu. 
Naučte se vše brát z rozmyslem a přemýšlet i do budoucna. Jednou se totiž může stát, že pro samé oslavy zjistíte, že jste zmeškali celý svůj život...

28.10. - 12.11.
Hagalaz, haegel

- krupobití, bouře


Kroupy jsou nejbělejší zrna vlní se z nebe
točí se ve vzduchu a mění se ve vodu.


Symbolizuje jednak krupobití jako přírodní jev, jednak déšť střel. Je runou náhlého zvratu v životě, ale jde o zvrat spíše nepříjemný, o vpád negativních událostí do navyklého toku času. Obecně symbolizuje neštěstí. Při věštění značí zvrat, který je mimo naši kontrolu, daný vnějšími okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit. Může věstit také živelné katastrofy. V širším kontextu nás upozorňuje na problémy, které je třeba řešit a meditovat s ní znamená připravit se na malé osobní zemětřesení. Je ztotožňována s bohem Urdem. Jejím symbolem je had a s runou je spojován javor a tis. Hagalaz nás také učí pokoře před silami přírody. Runa se vyslovuje jako české H. 

 
Bouře je nevyzpytatelná. Přijde a odejde bez varování. 
Runa náleží Heimdallovi, bohu, který dohlíží na duhový most, vedoucí do země Ásů. 
Slyší i trávu růst. 
Runa Vám dává do vínku přesně a jasně daný osud s nečekanými zvraty. 
Ať se snažíte udělat cokoliv, s osudem nepohnete. 
Máte velice silnou energii a tak Vám málokdo rozumí. 
Pokuste se více naslouchat ostatním, můžete si od nich vzít příklad, jak se s tímto hendykepem vyrovnat. 
Runy jsou pro Vás dané, věnujte se jejich poznávání. 
Za jejich pomocí můžete komunikovat s bohy a poslouchat i jejich rady.

13.11. - 27.11.
Nauthiz, nyd

- nedostatek, potřeba


Potřeba v prsou je přímá, 
ale může často být přispěním,
když se o ni včas pečuje.


Značí potřebu a překážky, v nejhorším případě nouzi. Pokud byla vyškrábána nehtem, má moc pomáhat, je tedy i runou pomoci ve zlých dobách.
Při věštbě nás varuje před zbrklostí a riskantním počínáním, doporučuje trpělivost. Znamená překážky a prodlení, ale také vytrvalost. Norská runová poezie k této runě ovšem praví, že „nahý muž bude zabit chladem“. No, to není povzbudivé.
Ve věštbě symbolizuje příležitost a při pečlivém plánování i úspěch. Je spojována s bohyní Nott, a božstvem Skuld. Stromem, příslušícím k runě, je buk a jeřabina, bylinou hadí kořen. Vyslovuje se jako české N.


 
Potřebujete být potřební. 
Nutkání pomoci ostatním je u Vás natolik silné, že mnohdy zapomínáte sami na sebe. 
Runa náleží bohyni noci - Nót. Je Vám dána schopnost nahlížet pod roušku tajemství. 
Jste výbornými věštci, mágy a čaroději. 
Rozvíjejte své schopnosti v ezoterické sféře. 
Máte na to předpoklady. 
Nikdy ale nezapomínejte sami na sebe. 
Jen člověk, který se naučí číst sám v sobě, může radit ostatním.

28.11. - 12.12.
Isa, is

- led


Led je studený a kluzký, 
třpytí se jako sklo,
je jasný jako drahokamy?
pole slité mrazem
je příjemné na pohled.


Runa značí ohrožení a radí, abychom své záměry podnikli ve vhodnější dobu, zároveň ale mírní konfliktní situace a chrání před magickým útokem. Je tedy také runou ochrannou.  V lásce značí ochladnutí a útlum.
Runa je spojována s bohyní Vernandi, jejím symbolem je rampouch, stromem olše a rostlinou blín. Vyslovuje se jako I v anglickém slově Ice.

 
Z ledu, podle severské mytologie, vznikl život a svět. 
Jste tvůrci dějin. 
Led ale představuje stálost. Při vysokých teplotách taje a stává se nestabilním. 
Tak, jako led, i Vy se bojíte jakékoliv změny. Tvrdošíjně lpíte na stálosti. 
Nebojte se změn, jinak zůstanete zabrždění v minulosti a rutině.

13.12. - 27.12.
Jera, ger

- žně, rok


Úrodný rok je nadějí každého,
kdy bohové dovolí zemi
dát své pestré plody bohatým a chudým.


Runa symbolizuje rok ve smyslu střídání ročních období a neúprosného toku času, také žně, kopí, rok hojnosti.
V přeneseném slova smyslu značí i spravedlnost (příslovečné boží mlýny), zkrátka sklízení plodů vlastní činnosti všeho druhu. Tato runa je zasvěcená zimnímu slunovratu, jejím bohem je Frey a reprezentuje jak mužskou tak i ženskou energii. Ve věštbě je symbolem postupného zdokonalování a pomáhá při změnách v životě. Takto runa je připisována zemi. Vyslovuje se jako české J.

 
Žně jsou obdobím oslav. Od pradávna za jakoukoliv sklizeň děkujeme všem bohům. 
Po žních ale přichází orba, setba atd. Vše se točí do kola. Radou pro Vás, je nevystupovat z rozjetého kola.
Jakmile se kolo přeruší, nebo zastaví, je těžké jej znovu rozhýbat. 
Pokud máte pocit, že žijete v rutině, nemýlíte se. 
Zkuste si ale i tu rutinu užívat. Proto jsou tu oslavy. Nezůstávejte sami, zničilo by Vás to.

28.12. - 12.1.
Eihwaz, eoh

- tis


Tis je navenek jemný strom,
tvrdý a pevný v zemi, pastýř ohně,
s pokřivenými kořeny dole, potěšení na zemi.


Runa je spojována se smrtí, je symbolem kontinuity a vytrvalosti, jako třináctá ve futharku je pro někoho také runou „smolnou“. Tis, strom seveřany uctívaný proto, že se z jeho dřeva vyráběl luky, je také stromem smutečním, proto runa znamená i vzkříšení, věčný koloběh. Eihwaz je silnou runou ochrannou. Jejím božstvem je Ulke a stromem samozřejmě tis. Runa se vyslovuje tvrději a uzavřeněji než J, má blíže k Y, asi jako v anglickém slově „yet“. V jiných literárních zdrojích je jako vzor výslovnosti uvedeno Ei.

 
Tis je strom duchů (vysazuje se hlavně na hřbitovech, aby lidi ochránil od zlých duchů). Má svou i vlastní ochranu. 
Vše, co pochází z tohoto stromu, je jedovaté. 
I Vy máte podobnou ochranu. Chráníte duchovní svět. 
Jste dobrými průvodci nejen při tom, když něco končí, ale i když něco začíná. 
Dokážete měnit druhé k nepoznání a jakmile jim vstoupíte do života, jste schopní ho obrátit vzhůru nohama. 
Pozor ale na přílišnou horlivost. 
Váš "jed" může pomáhat a léčit, ale ve větším množství zabíjí.

Další runy:

Sluší se zmínit o symbolech, které  nejsou součástí futharku, ale nelze je pominout. 

První z nich je runa Gar,
která označuje „kopí“, možná přímo Odinovo kopí Gungni. Toto kopí je sybolem Yggdrasilu, takže runu Gar můžeme vykládat i jako runu světového stromu. 

Další z „nezačleněných“ run je svastika, která je znakem pro Thorovo kladivo Mjöllni. Kromě čtyřramenné svastiky se v runových nápisech užíval i symbol tříramenný, tzv. trojnoží. 
Triceps  je znamením božské ochrany a síly, užíval se samostatně, zejména v ornamentech.

 
Ráj srdce
 


https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one