MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Shamballa 1024

SHAMBALLA 1024
shambhalacity1.jpg

Shamballa 1024 je zde pro všechny a slouží jako takzvaná jízdenka k Vzestupu. Naše Země v této době prodělává planetární vzestup do čtvrté dimenze a my lidé máme tuto možnost také. Většina z nás, co jsme nyní na Zemi inkarnováni, jsme se na úrovni Duší zavázali, že pomůžeme Zemi zvednout její vibrace a posunout ji dále na její evoluční cestě. Nemůže se ale tak stát dříve, pokud my sami jako její děti nebudeme vibrovat na vyšších frekvencích.

Těm, kteří již vědomě jdou jakoukoliv duchovní cestou Shamballa 1024 ještě více urychluje jejich vývoj a dokonale pomáhá rozbíjet jednu iluzi za druhou. Těm, kteří ještě vědomě po žádné duchovní cestě nekráčí, zase napomáhá vnímat svět i sebe více energeticky, a probouzí v nich větší vnímavost k sobě samým i k životu, a  nám všem pomáhá lépe vnímat své emoce a pocity, vyznat se v nich a nenechat se jimi pohltit.

Shamballa 1024 je energetický léčebný systém, který je naší planetě teprve od roku 2003. Je reprezentován nanebevzetým Mistrem  Saint Germainem a jeho očistným Fialovým plamenem a dále také jeho průvodcem jménem Joelle. Channelovala ho June Stephansen.

Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Symboly Shambally 1024 kmitají v 5D a mohou pomoci vyléčit nemoci, na které naše medicína, jež je určena pro 3dimenzi, nestačí. Nicméně hlavním předpokladem k vyléčení je ochota se změnit a pracovat na sobě.

Podle mých osobních zkušeností je Shamballa 1024 i 2002 transformační energie představující velice účinný nástroj pro čištění nahromaděných bloků v našem podvědomí.


 

Chtěla bych upozornit, že žádné zasvěcení za Vás nic nevyřeší, pokud nebudete pracovat sami na sobě, nevyřeší ani Karmu, ani Vaše osobní problémy, neočekávejte od ní, že se vše změní k dobrému, mávnutím kouzelného proutku. Takto to bohužel nefunguje!


Zasvěcení je tu spíše proto, aby nám pomohlo urychlit náš osobní i duchovní vývoj.

Bohužel jsou lidé, kterým jakékoliv zasvěcení k ničemu není.
 
29.jpg

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií. Jde o tyto energie:

* Univerzální životní energie (Reiki)

- to je energie, která protéká celým vesmírem. Je to energie, která tvoří a dává život a její hnací sílou je láska.

* Energie Světla v našem Duchovním srdci - nebo-li „Já jsem" Boží přítomnost.

- tato energie byla údajně lidstvu zpřístupněna v roce 1987 v době harmonické konvergence, aby otevřela pro Zemi novou cestu Bytí.

* Energie Nanebevzatých mistrů

- Nanebevzatí mistři jsou bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě, vedou a učí lidstvo. Jejich úkolem je podpořit nás a planetu Zemi v našem duchovním vývoji a pomoci nám dosáhnout konečného osvobození.

* Kristovo vědomí

(všeobsahující, bezpodmínečná láska)

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4. Stupňů po 256 symbolech - a ty jsou pak předávány „telepaticky" prostřednictvím zasvěcení přes naše Vyšší Já.

Symboly se předávají jako celek (není nutné pamatovat si je jednotlivě).

Tím, že se symboly nepředávají přímo z člověka na člověka, se zabrání komolení symbolů a zneužití systému.

Nehledejte v tom žádné složitosti, je to dokonalé a účinné svou jednoduchostí.

Jediné, co u Shambally 1024 potřebujete, je mít čistý úmysl!!!
29.jpg

Stupeň 1:
Obsahuje zasvěcení do prvních 256 symbolů, zprůchodnění napojení na centrum Shamballa, odstranění nejhrubších energetických bloků v éterickém těle, osvojíte si schopnost přímého léčení, včetně vysílání Shamballa energie na dálku, získáte tímto schopnost prakticky využívat tyto energie ve svém každodenním životě.

První stupeň obsahuje návod k praktickému použití léčivých energií Shambally pro sebe.

Stupeň 2:
Zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 512), zesílení napojení na centrum Shamballa, získáte schopnost čistit prostor pomocí těchto energií a dojde k uvolnění dalších energetických bloků.

Druhý stupeň posiluje schopnost léčit druhé lidi, zvířata, prostor a léčit na dálku.

(jednotlivec si může navíc individuálně požádat o 512 symbolů pro léčení zvířat)

Zasvěcení do 1.a 2.stupně Shambally 1024 bývá součástí jednoho semináře.

Stupeň 3:
Zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 768), další velké zprůchodnění napojení na centrum Shamballa. Je to energeticky velmi silné zasvěcení, jehož součástí je i zasvěcení do energií archanděla Metatrona.

Třetí stupeň obsahuje zasvěcení do léčivých energií Archanděla Metatrona - schopnost napojení na Zdroj a otevření svého srdce.

Stupeň 4:
Telepatické předání dalších 256 symbolů - (celkem 1024) a získání oprávnění stát se transformátorem této energie.
Obdržíte certifikát opravňující Vás předávat tuto energii dál.

Čtvrtý stupeň je mistrovský a umožňuje Shamballu předávat dále, zahrnuje Boží Milost, čištění karmy a urychlení vlastního vývoje.

Předpoklady: min. 2. stupeň Reiki dle Dr. Usui, Karuna, Imara, praxe

Počet zasvěcení: 3

MOJE LINIE MISTRŮ - Shamballa 1024
* June Stephansen
* Jan Hoffman
* Miloslav Bubník
* Zlata Veselská
* Marian Coufal
* Vlasta Honigová


Shamballa 1024 - manuál ke stažení:

Ráj srdce


Sestavuji aktuální kalendář ...


CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one